Het lek ontstond bij een actie van de Lotto, waarvoor het bedrijf het adressenbestand van Veronica Magazine had gekocht. Alle abonnees kregen een brief met daarin een unieke code, in te voeren op de Lotto-site. Maar wie het nummer iets aanpaste kreeg naam en adres van een andere abonnee te zien.

Onaangename verrassing

De fout werd ontdekt door ICT-consultant en Veronica Magazine-lid Kees Nobel. Het datalek was extra onaangenaam door de inrichting van het bestand. Zo bleken de nummers gesorteerd op postcode te zijn uitgegeven. Hierdoor is relatief eenvoudig te achterhalen wie er in welke buurt abonnee zijn van het tv-programmablad. Controle met behulp van de telefoongids leerde dat het bestand correcte gegevens bevat.

Nobel zegt in een reactie zich niet te hebben gerealiseerd dat zijn gegevens doorverkocht konden worden en daar is hij eigenlijk niet van gecharmeerd. Hij heeft zich dan ook bij Veronica beklaagd over de gang van zaken.

Verholpen

Voor publicatie heeft Webwereld contact gezocht met zowel de Lotto als de uitgever van de Veronica tv-gids om de gevolgen van de privacyschending tot een minimum te beperken. Het bedrijf heeft binnen vier uur na melding de site aangepast, waardoor er helemaal geen persoonlijke gegevens meer te zien zijn.

Tom Kok, voorzitter van direct marketing vereniging DDMA, zegt blij te zijn dat het probleem zo snel door de 'community' is opgepikt en door de Lotto verholpen is. "Ik vermoedt niet dat hier sprake is van kwade intentie, maar vind het wel onprofessioneel", stelt hij.

Kok geeft aan ook als persoon niet gelukkig te zijn, hij is namelijk ook abonnee van de gewraakte tv-gids. "Daarmee treedt Veronica zich buiten het verwachtingspatroon wat ik als lid heb en dat valt me wel wat tegen."

Schaamte

"Ik schaam me diep dat dit gebeurd is", zegt Frank Bijlman, commercieel directeur van de Lotto tegenover Webwereld. Hij erkent dat er door zijn bedrijf onvoorzichtig met het gegevensbestand is omgegaan. "Ik baal dat dit gebeurd is en dit is wat mij betreft eens maar nooit weer."

Bijlman is wel teleurgesteld dat er nu helemaal geen vooraf ingevulde formulieren meer zijn. "Je wilt het de klanten toch zo eenvoudig mogelijk maken", verzucht hij. "Maar het is belangrijker dat dit goed is."

In strijd met de wet

"Wie zo gegevens op het net publiceert, handelt echt in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens", stelt jurist Arnoud Engelfriet, partner bij ICT Recht tegenover Webwereld. "In principe zijn de adresgegevens voor iedereen toegankelijk en dat mag niet. Je zult dan behoorlijke beveiliging moeten toepassen en dat is hier overduidelijk niet gebeurd."

Overigens wijst hij erop dat het niet de Lotto, maar de uitgever van Veronica Magazine verantwoordelijk voor de gegevens is. "Zij hebben hun klantenbestand beschikbaar gesteld en zijn er dan ook verantwoordelijk voor dat dit goed gaat. Als nu dit soort situaties optreedt dan is dat hun verantwoordelijkheid, zelfs al voert de Lotto het uit."

Bijna 1 miljoen abonnees

"We realiseren de verantwoordelijkheid", vertelt Peter Contant, hoofdredacteur van Veronica Magazine aan Webwereld. Hij zegt ook langs andere wegen signalen te hebben gekregen dat dit probleem speelde en heeft meteen personeel contact met Lotto laten zoeken.

"Men is druk doende het probleem te verhelpen", stelt Contant. "Op zich is dit wel heel jammer, want het is juist zo'n leuke actie." De Veronica gids heeft ruim 900.000 abonnees (HOI-cijfers van derde kwartaal vorig jaar).