De vrouw was als ambtenaar medeverantwoordelijk voor het ICT-beleid van de gemeente. Zij heeft bij herhaling gewaarschuwd voor de problemen rond beveiliging, maar zegt dat ze niet serieus wordt genomen. Toen ze bleef hameren op de problemen veranderde er te weinig. Daarom heeft ze meerdere klokkenluidersmeldingen ingediend. Daarover bericht Dagblad De Limburger.

Andere functie

De gemeente heeft de vrouw vervolgens overgeplaatst naar een andere afdeling. Volgens de ambtenaar gebeurde dit vanwege de beveiligingsproblemen, maar de gemeente stelt dat ze haar afspraken niet is nagekomen en dat dit niets met beveiliging te maken heeft.

Dinsdag heeft ze bij de rechter geprobeerd haar functie terug te krijgen. Dat zou ook kunnen, omdat het arbeidsconflict speelt met de oude gemeentesecretaris die inmiddels is vertrokken.

Geen beveiliging

“Laptops en usb-sticks zijn niet voorzien van sloten en er raken brieven van de gemeente kwijt. Maar er werd niet naar me geluisterd", tekende de Limburger op. “Wat wil je ook als je eigen leidinggevende in zijn vrije tijd naar het café gaat en zijn laptoptas gewoon onbeheerd bij de kapstok zet."

Voorlichter Bram Loeffen van Maastricht erkent dat er beveiligingsproblemen zijn geweest. De gemeente liet in 2007 bij oplevering een audit uitvoeren. Daaruit bleek dat er op de nodige punten ruimte voor verbetering was. "Sinds '2007 tot nu is daaraan gewerkt", stelt hij.

Ook erkent Loeffen dat de vrouw in kwestie inderdaad meldingen heeft gedaan. In 2009 deed ze een melding bij het College van Burgemeesters en Wethouders. Volgens haar werd daar niet voldoende mee gedaan en daarom stapte ze in 2010 met een klokkenluidersmelding naar de Commissie Klokkenluiders van de VNG. De melding was ontvankelijk, maar werd toch ongegrond verklaard.

Niet om beveiliging

Toch heeft het melden van de problemen en het aankaarten van de beveiliging niets met de nieuwe functie van de ambtenaar te maken. Dat arbeidsconflict zou om iets anders draaien, maar Loeffen mag daar naar eigen zeggen niet verder op ingaan. Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat de gemeente de vrouw verwijt dat ze afspraken onvoldoende nakomt.

Webwereld heeft de ambtenaar achterhaald, maar zij wil niet op de zaak reageren. “Dit is iets tussen mij en mijn werkgever", zegt ze. Ze bevestigt alleen dat ze de persoon in kwestie is. “Daar wil ik het bij laten."

Serieus bezig

De gemeente Maastricht denkt ondertussen wel serieus met beveiliging bezig te zijn. “We doen veel. We hebben beleid, verbeterpunten, interne awareness campagnes, audits en een persoon die full time verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens", stelt Loeffen. “Ik zeg niet dat alles perfect zal zijn, maar bij onze gemeente is het wel bovengemiddeld opgepakt."

Van structurele misstanden is volgens hem dan absoluut ook geen sprake. Toch durft hij niet de hand in het vuur te steken dat er geen groot Lektober-lek wordt gevonden. “Dat weet je natuurlijk nooit. Wij proberen hard dat te voorkomen."