Een verzoek tot inzage van de eigen persoonsgegevens bij Marktplaats wordt door hetzelfde handelsplatform wel heel ruim geïnterpreteerd. Toen redacteur Douwe Schmidt van De Correspondent onlangs zijn gebruikersgeschiedenis opvroeg, kreeg hij ook de IP-nummers, telefoonnummers, woonadressen en e-mailadressen van 32 mensen waarmee hij afgelopen twee jaar interactie had gehad in handen.

Volgens privacy-experts maakt Marktplaats daarmee inbreuk op de eigen voorwaarden en overtreedt het de Wet bescherming persoonsgegevens. Er moet volgens Frederik Zuiderveen Borgesius van het Institute for Information Law (IViR) sprake zijn van verwantschap tussen het verwerken van de gegevens, waaronder ook het verstrekken aan anderen valt, en het verzameldoel. "Je gaat er vanuit dat informatie die je met een dokter bespreekt, niet wordt doorverkocht. De wet eist dan ook dat gegevens niet verder worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met het verzameldoel."

Incident of niet?

In een reactie laat Marktplaats aan De Correspondent weten dat het absoluut niet de bedoeling was dat Schmidt de gegevens op deze manier gepresenteerd zou krijgen. Normaal gesproken wordt de data geanonimiseerd voordat deze gedeeld wordt, zegt Marktplaats. Schmidt is ervan overtuigd dat dit geen incident was. "Uit andere inzageverzoeken die in handen zijn van De Correspondent, blijkt dat Marktplaats vaker de fout in gaat. En het is niet de enige keer dat de site beterschap belooft", schrijft hij.

Gratis af te halen bij Marktplaats: persoonsgegevens van derden