De SOS Alarm-app geeft schijnveiligheid. De app staat in verbinding met vrijwillige hulpverleners en belt daarnaast ook met 112. Maar of die vrijwillige hulpverleners wel of niet ter plaatse komen is onbekend en met de via de app gelegde verbinding met de 112-alarmcentrale kan van alles mis gaan.

"De SOS Alarm Hulpdienst is een particulier initiatief. Dit mag er echter niet toe leiden dat onduidelijkheid ontstaat over de inzet van de officiële hulpdiensten of de vertraagde inzet daarvan", zegt de minister van V&J op vragen vanuit de Tweede Kamer.

Mogelijk verdere actie van minister tegen appmaker

"Ik heb de initiatiefnemer van de SOS Alarm app gewezen op de potentiële veiligheidsrisico's die zijn wijze van communiceren over de SOS Alarm app met zich meebrengt", gaat Van der Steur verder.

"Ik heb hem verzocht in al zijn communicatie de schijn te vermijden dat de app een overheidsinitiatief is en dat deze in de plaats treedt van het alarmnummer 112. Ik zal de ontwikkelingen op dit gebied de komende tijd nauwlettend volgen. Daar waar de app risico's oplevert voor de bereikbaarheid van 112 of de inzet van de officiële hulpdiensten zal ik verdere actie ondernemen."

De minister ziet mogelijk wel een rol voor de overheid om een app te ontwikkelen voor de bereikbaarheid van alarmdiensten, maar wijst op enkele bemoeilijkende aspecten. Zo is in de telecomwet geregeld dat een spraakoproep naar 112 altijd mogelijk moet zijn, ongeacht de dekking van het netwerk en het beltegoed. Ook krijgen dergelijke telefoontjes voorrang op het andere netwerkverkeer. Dat is via de datanetwerken moeilijker te regelen.