Virusbestrijder Panda baseert de schatting van 30 miljoen besmette pc's op een steekproef bij 2 miljoen computers. In vierenhalve maand werd op 70.000 (oftewel zo'n 3 procent) van deze pc's rogueware gedetecteerd. Door dit getal te extrapoleren, becijfert Luis Corrons van Panda dat er wereldwijd zo'n 30 miljoen computers geïnfecteerd moeten zijn met dergelijke dubieuze software.

Corrons probeert ook te berekenen hoeveel de makers van dergelijke programma's verdienen. Voor het gemak neemt hij het percentage mensen dat valt voor phishing-trucs (3,3 procent volgens marktvorser Gartner) en past dat toe op de 30 miljoen besmette pc's. Bij een gemiddelde prijs van 50 euro voor de rogueware zouden de makers van dergelijke software in vierenhalve maand zo'n 50 miljoen euro hebben verdiend. Dat komt neer op 11 miljoen euro per maand.

Graham Cluley, virusexpert bij concurrent Sophos, heeft zijn twijfels over de berekening van Panda, zo verklaart hij tegenover The Register. De verschillende stappen die Corrons neemt om het wereldwijde aantal infecties en de opbrengsten voor de rogueware-verspreiders te berekenen, zijn volgens Cluley niet meer dan slagen in de lucht.

Nep-virsscanners zijn de afgelopen maanden een groot security-probleem gebleken. Het staat buiten kijf dat er al duizenden mensen slachtoffer zijn geworden van de malware die slachtoffers verleidt om te betalen voor een waardeloos anti-virusproduct.

Bron: Techworld