Het aantal computerkapingen is de laatste maanden explosief gestegen, zo blijkt uit het laatste kwartaalonderzoek van McAfee. Het aantal nieuwe pups (potentially unwanted programs) steeg met 12 procent ten opzichte van het vorige kwartaal.

Met name de bots, die ongemerkt de controle overnemen en vervolgens spyware downloaden of virusaanvallen lanceren, vormen een ware plaag. "Alleen al in het eerste en tweede kwartaal van 2005 is het aantal computers dat misbruikt werd via achterdeurtechnieken - in vergelijking tot de eindcijfers over 2004 - met 63 procent gestegen", zegt Vincent Gullotto, vice-president van het onderzoeksteam McAfee Avert.

Ten opzichte van het eerste kwartaal steeg het aantal bot-aanvallen explosief: van iets meer dan 3000 naar bijna 13000 aanvallen (een stijging van 303 procent). Voor deze enorme toename zijn meerdere bot-families verantwoordelijk, waaronder Gaobots, Mytobs, Polybots en Sdbots.

McAfee hoopt dat het gepubliceerde rapport oproept tot een 'breder bewustzijn' en extra aandacht voor de steeds professionelere wordende cybercriminaliteit. "We hebben het niet meer over politiek gemotiveerde hackers of whizzkids die een virus in elkaar knutselen", aldus McAfee. "Niet bekendheid of status, maar geld is voor veel aanvallers de drijfveer."