Volgend jaar wordt het NCSC op diverse fronten versterkt. Zo wordt het Informatieknooppunt Cybercrime ondergebracht bij het centrum en wordt het NCSC het vaste meldpunt voor de financiële, de telecom- en de energiesector als zich incidenten voordoen in de ICT-beveiliging die een belangrijke impact kunnen hebben op de maatschappij.

Het wetsvoorstel om die meldplicht te regelen is nog in de maak. Pijnpunten zijn vooral de randvoorwaarden. De sectoren willen dat die meldingen niet openbaar worden gemaakt, bevreesd als zij zijn voor hun reputatie. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is gevoelig voor die argumenten. Het NCSC komt volgend jaar opnieuw met het rapport Cyber Security Beeld Nederland, de derde in de reeks alweer.

Meer samenwerking met Verenigde Staten

Het Kabinet wil verder dat Nederland de samenwerking met “landen die voorop lopen op het terrein van Cyber Security" versterkt. Dan gaat het om met name de VS, Australië, “een aantal Europese landen" en een aantal landen in Azië, waaronder Singapore. “Dit betreft samenwerking op zowel operationeel als beleidsmatig niveau", schrijft het ministerie. Verder wil het Kabinet de totstandkoming van één Europese Cyber Security Strategie (NCSS) bevorderden.

Het optuigen van het NCSC lijkt hiermee ondanks alle bezuinigingen ongeschonden door te gaan. Vorig jaar werd al bekend dat de aanpak van cybercrime wordt geïntensiveerd en dat er meer aandacht komt voor cybersecurity.

Naast het optuigen van het NCSC behelst de aanpak tevens dat de High Tech Crime Unit van de politie meer armslag krijgt. Net als vorig jaar staat er in de begroting ingetekend dat het aantal onderzoeken van vijf in 2010 naar 15 in 2013 wordt opgevoerd. Het team zal in 2013 met de uitbreiding van 33 fte's op sterkte zijn gebracht, waarna het team in 2014 volledig operationeel moet zijn.

ICT moet vorming Nationale Politie ondersteunen

In de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt verder natuurlijk aandacht geschonken aan de vorming van een Nationale Politie. De ICT-component hiervan moet die ontwikkeling ondersteunen. Al eerder schreef Webwereld over de uitvoering van het Aanvalsplan ICT bij de huidige politie en met alle geconstateerde hobbels gaat dat in 2013 verder.

Naast de uitvoering van het aanvalsprogramma moeten de overige informatiesystemen worden verbeterd en vernieuwd ten gevolge van nieuwe wet- en regelgeving, meldt de begroting. Daarin moeten afspraken worden gemaakt met ketenpartners en gekeken worden naar de operationele behoeften van politiemensen. “Zo brengen ICT en vermindering van de bureaucratie de Nationale Politie op een groei- en verbeterpad waardoor over een breed front prestaties en resultaten worden verhoogd", klinkt het optimistisch.

'Privacybeleid gaat vruchten afwerpen'

Het ministerie gaat ook kort in op het privacybeleid bij al die maatregelen ter bevordering van de veiligheid. De toon is ook hier optimistisch: “De voornemens uit de Notitie privacybeleid van 2011 gaan van 2013 vruchten afwerpen." Zo brengt het ministerie in herinnering dat er een meldplicht komt voor datalekken in de Wet bescherming persoonsgegevens om zo persoonsgegevens beter te kunnen beschermen

Verder wil het Kabinet in Brussel een actieve rol spelen bij de behandeling van de voorstellen van de Europese Commissie tot herziening van het algemene privacyrecht en het specifieke privacyrecht voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. “Lastenverlichting voor bedrijven, een evenwichtige verhouding tussen Europees en nationaal recht en de positie van de individuele burger blijven voorop staan."

Als er gegevens moeten worden gedeeld in samenwerkingsverbanden in het kader van de nationale veiligheid “kan dat alleen nadat een toets op de effectiviteit en op de privacyaspecten heeft plaatsgevonden", schrijft het ministerie.