Ratheon werd al na drie jaar werken aan het project e-Borders bedankt voor de moeite en krijgt daarvoor na tussenkomst van een geschillencommissie het lieve sommetje van 280 miljoen euro vanwege het werk dat ze aan het niet werkende systeem hebben verricht.

Het contract tussen Ratheon, bekend van zijn banden met het Amerikaanse ministerie van Defensie, en de Britse overheid werd getekend in 2007. Maar in 2010 wilden de Britten de overeenkomst verscheuren nadat het IT-project van de ene faal naar de andere blunder struikelde.

Meer dan half miljoen dossiers gewist

Onder meer de database werkte niet goed, terwijl dat juist de basis is onder het hele terroristenscansysteem. Sinds 2010 is het systeem niettemin in de lucht gehouden, draait het op testcode en moesten er liefst 649.000 dossiers worden gewist om een crash te voorkomen.

Ratheon sleepte de Britse overheid voor de rechter na het verbreken van de overeenkomst en een geschillencommissie boog zich over de zaak. Die oordeelde in het voordeel van Ratheon, wat de Britse belastingbetaler dus 280 miljoen euro kost. Want, zo oordeelde de commissie, de Britten hebben nooit duidelijk aangegeven waaraan het project moest voldoen en Ratheon heeft wel "substantiele toevoegingen" gedaan aan het e-Borders-systeem.

Project heeft al 324 miljoen euro gekost

Overigens heeft het project gedurende de drie jaar dat het liep tussen 2007 en 2010 de Britten al 324 miljoen euro gekost (gerekend naar de huidige wisselkoers).

De Britten laten nu een onderzoekscommissie bekijken welke fouten er zijn gemaakt om te voorkomen dat die in de toekomst worden herhaald, Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om in beroep te gaan tegen de uitspraak.


ICT op Luxe jachten