Deze woensdag wordt de aanpassing van de telecomwet door de Tweede Kamer behandeld en brancheorganisatie ICT~Office vuurt op de valreep nog een schot voor de boeg. In het wetsvoorstel staat onder meer dat telecomaanbieders en internetproviders voortaan inbreuken op hun beveiliging moeten melden aan de toezichthouder.

Daarnaast moeten de personen van wie gegevens zijn gelekt worden geïnformeerd. “ICT~Office vindt privacy van groot belang, maar ziet in het huidige wetsvoorstel weinig heil”, zo luidt een verklaring op de website van de brancheorganisatie. Een deel van de bezwaren van ICT~Office waren dit najaar al bekend.

Vier argumenten tegen

ICT~Office geeft vier argumenten waarom het wetsvoorstel in hun ogen niet deugt. De ict-branche wijst erop dat er later dit jaar nog een algemene meldplicht bij gegevensverlies komt, dus voor elk bedrijf dat met persoonsgegevens te maken heeft. Een aparte wet voor de telecombranche is in dat licht dus onwenselijk, is de redenatie.

Het zou verder ondoenlijk zijn om bij verlies van getransporteerde data inhoudelijk te doorzoeken of daar ook persoonsgegevens tussen zaten. “Aanbieders moeten niet worden verplicht data inhoudelijk te doorzoeken.” Overigens gebruiken telecomaanbieders deze technieken al wel bij het vaststellen van het soort dataverkeer dat klanten versturen, het zogeheten deep packet inspection (dpi).

Niet ieder klein incident

Volgens ICT~Office is het onduidelijk welke incidenten moeten worden gemeld. De branche is bang dat dadelijk “ieder klein incident” moet worden gemeld. Dat is wel al aangegeven door toezichthouder OPTA, dat zegt na dergelijke “kleine” meldingen te gaan kijken of er sancties moeten worden opgelegd. Maar de branche zegt nu alleen meldingen te willen doen van “serieuze incidenten”, zonder overigens aan te geven waar de grens tussen “klein” en “serieus” ligt.

Verder zou de maatregel te veel geld kosten omdat de branche te maken heeft met drie toezichthouders, OPTA, Agentschap Telecom en CBP. Ook bedrijfsmatig wordt het kostbaar. “Het kost al snel enkele minuten om per ‘verloren’ mail te beoordelen of deze persoonsgegevens bevat”, zegt ICT~Office, dat de maatregelen verder “onvoldoende doordacht” vindt.

UPDATE 13.51: ICT~Office zegt in een nieuw statement dat de telecomaanbieders ook nog niet weten hoe zij hun systemen aan de nieuwe Telecomwet moeten aanpassen. Daarom vraagt de branche om meer tijd om aan de wet te kunnen voldoen. "De sector werkt met technisch complexe systemen."