Zorgverzekeraar Menzis had apothekers contracten toegestuurd waarin de eis was opgenomen dat zij zich verplicht moeten aansluiten bij het landelijke schakelpunt, de digitale infrastructuur die is aangelegd om patiëntendossiers te kunnen delen met artsen, andere medici en zorgverleners. Het LSP is de basis onder het drie jaar geleden afgeschoten Elektronisch Patiëntendossier (EPD).

Eis: 15 procent dossiers aangesloten op LSP

Volgens artsenblad Medisch Contact probeerde Menzis in nieuwe contracten met de apothekers aansluiting op het LSP verplicht te stellen en eiste zelfs een minimum aan patiëntendossiers die voor deling via het LSP moeten worden opengesteld. Dat wordt nu allemaal verwijderd uit het contract, zegt woordvoerder Michael Verheul tegen Medisch Contact.

Menzis eiste van de apothekers dat zeker 15 procent van alle patiëntendossiers zou worden gedeeld via het LSP. Als die apothekers meer wilden verdienen dan het basiscontract, moest zelfs 40 procent van de dossiers te delen zijn.

Menzis: O, ja. De patiënt gaat erover

Maar, zo is ineens het besef bij Menzis, niet de apotheker maar de patiënt gaat over die gegevens. Mezis geeft overigens nog niet op: de apothekers worden nu op een andere manier onder druk gezet, via "regionale werkgroepen".

In 2011 en vorig jaar ontstond er reuring doordat op een soortgelijke manier huisartsen contractueel werden verplicht deel te nemen aan het LSP. Ook dat werd uiteindelijk uit de contracten gehaald. Het EPD, waarvan het LSP de infrastructuur is, werd in 2011 definitief afgeschoten in de vorm van een landelijke database. Sindsdien ontstaan er regionaal en lokaal wel dergelijke databases.