Volgens Microsoft zal in de naaste toekomst geen machine meer een netwerk kunnen gebruiken zonder dat zijn identiteit bekend is. Daardoor zal veel ongewenst verkeer kunnen worden afgehouden van netwerken en zijn indringers beter traceerbaar. Volgens Scott Charney, het hoofd van Trustworthy Computing bij Microsoft, worden pc's in de toekomst geleverd met zogeheten robuuste ID's, zodat het netwerk altijd weet welk apparaat op het netwerk is aangesloten en wat dat apparaat mag doen.

Met UEFI denkt Microsoft niet alleen een beveiligde boot te leveren, maar tevens zo'n robuuste ID, die op termijn bij breed gebruik moet zorgen voor het kunnen weren van ongewenste apparaten op het netwerk. Bovendien moet men er sneller ongewenst gedrag mee kunnen opmerken en criminele activiteiten traceren tot aan de bron. “Nu tast menig netwerkbeheerder in het duister over wat nu precies op zijn netwerk gebeurt", zegt Charney. “Tussen de normale transacties op het netwerk valt een verdachte activiteit nauwelijks op. Er is te veel ruis op het netwerk. Ik zeg niet dat we met robuuste ID's alle gevaren van het netwerk kunnen bannen, maar we komen ermee een eind."

Ook UEFI is niet het ei van Columbus

Volgens Microsoft heeft het lange tijd ontbroken aan de technologische mogelijkheden om dergelijke identiteiten mee te geven aan apparaten; geen enkele techniek bleek betrouwbaar genoeg om veilig ermee om te gaan. Ook met UEFI denkt Microsoft niet het ei van Columbus te hebben gevonden maar, zo zegt Charney, de ontwikkelingen op dat gebied staan niet stil.

Charney gaf tijdens zijn keynote op de RSA Conferentie verder nog een overzicht op de politieke ontwikkelingen in de wereld als het gaat om standaarden en uniformiteit in de aanpak van internetgerelateerde criminaliteit en oorlog,. “Er blijkt nu wereldwijd overeenstemming te zijn over aanpak en benoeming van cyberincidenten. Alleen de overeenstemming over welke normen we aan moeten houden, ontbreekt, Die discussie zal ook leiden tot resultaten, daar ben ik van overtuigd, Maar dat is een langzaam proces." .