Russische veiligheidsdiensten hebben de afgelopen jaren tientallen invallen bij politieke opponenten uitgevoerd waarbij computers in beslag zijn genomen. Dat gebeurde onder voorwendsel van het opsporen van illegale Microsoft-programma's, blijkt uit een reportage in de New York Times zondag. De invallen hebben plaatsgevonden bij onder meer milieuorganisaties die protesteerden tegen het heropenen van vervuilende fabrieken. Daarnaast zijn invallen gedaan en computers in beslag genomen bij kranten die negatief schreven over het bewind van Poetin en zijn opvolger Medvedev.

In de kou

De Russische politie en Justitie hebben voor het plegen van de invallen hulp gekregen van advocaten die door Microsoft zijn ingehuurd. De juristen omschreven de Amerikaanse softwareproducent als slachtoffer en verzochten de autoriteiten om strafrechtelijke vervolging. Vervolgens hebben de Microsoft-advocaten geen gehoor gegeven aan de oproepen van beschuldigde journalisten en activisten om medewerking met de autoriteiten te weigeren.

Milieuorganisatie Baikal Wave, waarbij computers in beslag zijn genomen, had juist volledig legale Microsoft-software gekocht om een inval te voorkomen. Dat mocht niets baten. De groep vroeg daarna hulp van Microsoft in verweer tegen de politie, maar de softwarereus liet verstek gaan.

Strenger toezicht

Microsoft-medewerkers in Moskou en op het hoofdkantoor in Redmond beweren dat het bedrijf onder de Russische wet verplicht was medewerking te verlenen aan de omstreden onderzoeken. Maar na inzage in het onderzoek door de New York Times hebben hoger geplaatste Microsoft-managers inmiddels wel ingegrepen. Zij hebben nu beloofd dat er een strenger toezicht zal komen op de juridische zaken in Rusland.

Externe onderzoekers die zich niet houden aan de beroepsethiek, aan anti-corruptie wetten of aan intern beleid van Microsoft zullen de wacht worden aangezet, aldus de softwaremaker. Het bedrijf wil ook stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de aanpak van anti-piraterijkwesties eerlijk verloopt.

De Amerikaanse hoofdwoordvoerder Kevin Kutz stelt in de afgegeven officiële verklaring dat Microsoft externe juristen altijd goed keurt, aan verplichtingen bindt, en strikt in de gaten houdt. Indien ingehuurde advocaten zich daar niet aan houden, verbreekt Microsoft de relatie met die partijen, aldus Kutz. In Rusland is de keuring en controle kennelijk niet bepaald goed gebeurd. Kutz belooft beterschap en geeft de concrete stappen aan die het bedrijf nu neemt om herhaling te voorkomen.