Het idee van het in quarantaine zetten van geïnfecteerde computers is niet nieuw. Beveiligingsonderzoekers hebben het er al enige tijd over. Volgens hen zou het de helft van alle bots kunnen uitroeien.

Het is lastig om botnets te bestrijden. Vaak is het neerhalen van een botnet erg tijdelijk van aard en bovendien kost het onderzoekers maanden om de criminelen op te sporen en uit te schakelen.

Collectieve gezondheid

“Zoals een persoon die niet gevaccineerd is de gezondheid van anderen potentieel schade kan toebrengen, kunnen zombiecomputers de gezondheid van een gemeenschap als geheel compromitteren”, zegt security-topman Scott Charney van Microsoft in een blogpost. Charney heeft al eerder de insteek van gezondheidszorg genomen: als argument voor een security-taks op internet.

Volgens hem moeten geïnfecteerde pc’s geweerd worden van het internet. Het probleem is alleen dat internet providers dit soort maatregelen moeten bekrachtigen. Wanneer gebruikers afgesloten worden, moeten de isp’s hulp bieden aan de onwetende gebruiker om zijn of haar pc schoon te vegen. En dat is een dure grap.

De isp’s vrezen echter dat de overheid het blokkeren van gebruikers op zal leggen. Dat heeft providers in bijvoorbeeld Frankrijk, Australië en Nederland er al toe hebben aangezet om als een collectief tegen botnets ten strijde te trekken.

Vier stappen

Microsoft wil een vierstappenplan implementeren om het internet gezond te maken en te houden. Er moet eerst gedefinieerd worden wat goede gezondheid is. Dan moet er een systeem komen van gezondheidscertifcaten, om te voorkomen dat het systeem vervalst wordt.

Ten derde hebben isp’s een manier nodig om de certificaten op te vragen en er actie op te ondernemen. Ten vierde is het belangrijk om een juridisch en regelgevend framework te creëren dat het model ondersteunt.

Voorkomen beter dan…

“In de echte wereld proberen de gezondheidsorganisaties ook de verspreiding van ziektes tegen te houden. Waar het nodig is, worden mensen in quarantaine gesteld”. Zo betoogt Charney in zijn blog. "Simpel gezegd moeten we de gezondheid van onze apparaten die op het internet zitten verbeteren en onderhouden om een groter social risico te voorkomen.”