De techniek, 'stealthy audio watermarking' voegt watermerken toe aan audiosignalen. Uit de watermerken kan het systeem infomatie afleiden over de maker van de muziek. De technologie levert, 'een handtekening die aan het audiosignaal wordt toegevoegd en niet kan worden verwijderd', aldus de patentaanvraag bij de Amerikaanse patent- en handelsorganisatie USPTO.

De patentaanvraag blijkt op 3 mei 2004 te zijn ingevoerd door Microsoft-onderzoekers Darko Kirovski en Henrique Malvar.

Microsoft heeft zich altijd uitgesproken vóór drm-bescherming, maar verklaarde eerder, in navolging van aartsrivaal Apple, dat het overwoog om drm-vrije muziek te verkopen. Digitale watermerken beperken de afspeelmogelijkheden van muziek niet, in tegenstelling tot drm-beveiligingen. Wel kan de eigenaar van de muziek door de digitale handtekening achterhaald worden, zodat de bron van illegaal verhandelde muziek kan worden aangepakt.

Eerder dit jaar onstond ophef over de persoonlijke informatie over kopers, die Apple toevoegde aan op iTunes gekochte muziekbestanden. Volgens computerwetenschapper J. Alex Halderman van Princeton University kan de watermerk-technologie van Microsoft echter niet zo eenvoudig verwijderd worden als de iTunes-informatie.

Effectief

Volgens Halderman is de moeilijkheid met audiowatermerken dat ze alleen effectief zijn als ze onhoorbaar zijn en dus niet op te sporen door luisteraars. Dit blijkt in het verleden lastig te zijn geweest voor ontwikkelaars. De patentindieners van Microsoft melden in hun aanvraag bovendien dat het watermerk 'verspreid moet worden over het muziekbestand, zodat het niet geïdentificeerd en gemanipuleerd kan worden'. Ook moet het 'robuust genoeg zijn om normale veranderingen aan het bestand, zoals inkrimpingen door compressie-algoritmes, te doorstaan'.

Microsoft wilde geen commentaar geven op de vraag hoe de technologie gebruikt gaat worden.