Het softwarebedrijf tekent nog deze zomer de overeenkomst. Op dit moment hebben 22 Amerikaanse bedrijven hun handtekening onder de overeenkomst gezet. Een andere grote speler op de markt is Hewlett-Packard.De 'safe-harbor'-overeenkomst is een compromis tussen de Verenigde Staten en Europa om de persoonsgegevens van internetters en klanten van bedrijven te waarborgen. Vorig jaar zomer werd de overeenkomst aangenomen door de regering Clinton. De bedoeling is dat Amerikaanse bedrijven, die zich houden aan de Europese richtlijnen inzake privacybescherming, in het geval van een conflict 'berecht' worden door de Amerikaanse Federal Trade Commission en niet door 'Europa'. Dat zagen veel Amerikaanse bedrijven als een verschrikkelijk scenario.George W. Bush liet al na zijn aantreden als president weten dat hij niet veel ziet in de overeenkomst. Volgens hem zorgt zo'n overeenkomst ervoor dat het vrije verkeer van informatie naar en van de Verenigde Staten in gevaar komt.

EU beschermt burger

De Europese Unie gaat redelijk ver –verder dan de Verenigde Staten- met de maatregelen om de persoonlijke gegevens van zijn burgers te beschermen. Onderling zijn er nog wel wat verschillen tussen de afzonderlijke lidstaten van de Europese Unie. Er wordt gewerkt aan een uniforme regeling voor de hele Europese Unie. De wetgeving in Italië is op dit moment van alle lidstaten het strengst. Daar is het streng verboden om zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker persoonsgegevens te gebruiken. Overtreding van de wet kan een gevangenisstraf van maximaal twee jaar opleveren.Al in 1995 stelde de Europese Commissie voor om orde te scheppen in de chaos rond de uitwisseling van persoonlijke gegevens. In 1998 werd het voorstel bekrachtigd, maar nog niet alle lidstaten hebben de wetgeving doorgevoerd in hun eigen nationale wetgeving.Een van de belangrijkste aandachtspunten bij de totstandkoming van het regelgeving is 'ongevraagde reclamemail' oftewel spam. In 10 van de 15 lidstaten –waaronder Nederland- moet de gebruiker aangeven dat hij of zij geen ongevraagde reclame wil ontvangen. Daarvoor moet een aankruisvakje aangeklikt worden, het zogenoemde 'opt-out'-principe.Vijf landen (Oostenrijk, Duitsland, Finland, Denemarken en Italië) nemen geen genoegen met deze benadering en geven aan meer te zien in het principe van het pas toezenden van reclame als de gebruiker daar explicitiet om gevraagd heeft, het zogenoemde 'opt-in'-principe.De Europese Commissie heeft de kant van de minderheid gekozen en wil graag zien dat de consument eigen baas blijft. Als het aan Europa ligt, wordt het 'opt-in'.