Microsofts jurist Brad Smith verdedigde op beveiligingscongres RSA in San Francisco het standpunt van Apple in diens strijd tegen de FBI. Binnen de beveiligingsgemeenschap heerst verdeeldheid over de keuze van Apple om het bevel van de Amerikaanse overheid op verzoek van de FBI te weigeren. Ook op de conferentie is geen gebrek aan meningen over het wel of niet helpen van overheden.

Afzonderlijk beoordelen

Smith vindt dat er veel haken en ogen aan de kwestie zitten. Aan de ene kant stelt hij dat overheden hun bevoegdheden vaak te buiten gaan. Om die reden vecht Microsoft bijvoorbeeld tegen de eis van Amerikaanse justitie om gegevens die geparkeerd zijn in een Iers datacentrum. Ook strijdt het bedrijf tegen geheime verzoeken, waarvan Microsoft niet eens kan zien wat de Amerikaanse overheid nu eigenlijk beargumenteert in geheime rechtbank FISC.

Microsoft beoordeelt verzoeken van overheden om die reden afzonderlijk, maar Smith gaf als voorbeeld dat toen de Franse autoriteiten direct na de aanslagen in Parijs informatie opvroegen, ze binnen 30 minuten een antwoord kregen. En alle 14 verzoeken om data van voortvluchtige verdachten werden volgens de jurist binnen dat half uur ingewilligd.

Achter Apple

Maar buiten kijf staat dat communicatie beveiligd moet zijn. "We kunnen mensen in de echte wereld niet beschermen als we ze online niet kunnen beschermen en Microsoft staat achter Apple in deze zaak", aldus de jurist. Dat staat in contrast met opmerkingen van Microsoft-oprichter Bill Gates, die vindt dat Apple in deze kwestie moet luisteren naar de FBI. Smith: "We hebben niet overal antwoord op, maar één ding weten we zeker: de weg naar de hel begint bij de backdoor."