Het project Penny Black is ontwikkeld door Microsoft Research Group. Hierbij wordt uitgegaan van het principe dat degene die mail verstuurt, daarvoor betaalt. Niet direct in geld, maar in tijd en computergeheugen. Als de verzender de ontvanger niet kent, wordt voor elk mailtje tien tot twintig seconden computergeheugen opgeëist. "Als je iemand niet kent, moet je bewijzen dat je graag mail naar die persoon wilt versturen door wat tijd te investeren", zo is het idee. Ontvangers kunnen mensen in hun 'safe list' plaatsen zodat mail met voorrang wordt verstuurd. Hierdoor zou het voor spammers onaantrekkelijker worden gemaakt om miljoenen berichten weg te sturen."Als we uitgaan dat een dag 80.000 seconden telt en de prijs van een spambericht tien seconde is, kunnen er dagelijks ongeveer achtduizend berichten worden verstuurd", aldus Ted Wobber van Microsoft tegenover BBC News. Hierdoor worden spammers gedwongen veel te investeren in hardware als zij reclamemailtjes wilen versturen. Het maakt bij deze methode overigens niet uit of iemand gebruikmaakt van software van Microsoft of niet, aldus Wobber. De Microsoft Research Group is met diverse partijen in overleg om dit systeem om te zetten in een succesvol antispam-product. Mogelijk wordt het in Outlook opgenomen, of in e-mailservers of webbrowsers. De eerste reacties zijn niet negatief. "Het probleem bij spam is dat het versturen ervan bijna niets kost, dus dit idee klinkt wel goed", vertelt Paul Wood van beveiligingsbedrijf MessageLabs. "Het zal niet alle spam stoppen", erkent Wobber, "maar het is wel een van de manieren waardoor het onaantrekkelijker wordt."