Microsoft ging deze week op het IAPP Privacy Innovation Awards gala in Baltimore met één van de prijzen naar huis. De IAPP vond dat het bedrijf met U-Prove de meest innovatieve technologie voor identiteitscontrole. Met deze software kunnen gebruikers privacygevoelige informatie beschermen tijdens online transacties.

Vertrouwen

U-Prove maakt daarbij gebruik van geavanceerde cryptografische protocollen die ook worden gebruikt voor elektronische transacties en communicatie. De IAPP vindt U-Prove zo innovatief omdat de software ervoor zorgt dat twee partijen elkaar de minimale informatie verschaffen die nodig is voor voldoende vertrouwen bij een transactie.

U-Prove voorkomt daarbij dat de gebruiker aanvullende privacygevoelige gegevens verstrekt zodat de gebruiker zich daar geen zorgen over hoeven te maken. Die gegevens komen namelijk niet bij de andere partij terecht en bovendien ook niet bij derden.

Nederlander

U-Prove is bedacht en ontwikkeld door de Nederlander Stefan Brands. In 2008 kocht Microsoft de patenten van de software en ontwikkelde zij het verder. In maart van dit jaar kondigde Microsoft uiteindelijk aan dat de software ook echt uitkwam. Eerder dit jaar won U-Prove al de Kuppinger Cole prijs.

Microsoft gaat U-Prove gebruiken in nieuwe identiteitstechnologieën. Bovendien komt de software uit onder de Open Specifications Promise van Microsoft. De software is daardoor vrij door iedereen te gebruiken en implementeren.

Banktransacties

De twee andere winnaars van de IAPP Privacy Innovation Awards waren Symcor en Minnesota Privacy Consultants. Het eerste bedrijf drukt Canadese banktransacties en bedacht een integriteitproces waarbij gevoelige klantinformatie tijdens internetbetalingen beter beschermd wordt.

De tweede organisatie won vanwege haar Privacy Maturity Model, een benchmarking tool die de looptijd en de doeltreffendheid van privacyprogramma’s bij bedrijven en overheden evalueert.