Huizinga zegde de miljoenensubsidie woensdag toe aan de Kamer. Ze doneert maximaal 6,7 miljoen euro aan Trans Link Systems (TLS) om de onvermijdelijke migratie naar een veiliger platform te bespoedigen. De huidige chip in de OV-chipkaart, de Mifare Classic, is al op verschillende manieren gekraakt. Begin 2008 was al duidelijk dat de chip moest worden vervangen.

De boodschap van Huizinga aan de Kamer blijft ondanks de miljoenendonatie onduidelijk. Aan de ene kant meldt de bewindsvrouw dat TLS en de vervoerders "om bedrijfseconomische redenen" niet meteen migreren. Maar tegelijk zijn TLS en de vervoersbedrijven wel bereid om nu te starten met de eerste fase van de migratie "om bij reizigers geen enkele onzekerheid te laten ontstaan over de veiligheid van de OV-chipkaart", aldus Huizinga.

Mifare SmartMX veel beter

TLS heeft gekozen voor een veel beter beveiligde en duurdere chip, de Mifare SmartMX, geproduceerd door Nederlandse chipmaker NXP. Dat is volgens onderzoekers van de Britse Royal Holloway University een goede keuze, "hoewel er vanwege de vereisten van TLS voor ondersteuning van het oude protocol (Mifare Classic) erg weinig alternatieven waren."

De Britse onderzoekers zijn positief over de SmartMX. "De nieuwe kaarttechnologie [ondersteunt] een architectuur […] die ontworpen is voor flexibiliteit, voldoende toekomstbestendig is, en de afhankelijkheid van leverancierspecifieke implementaties vermindert. Voor het protocol wordt gebruikgemaakt van een openbaar algoritme met een sleutelformaat dat beantwoordt aan internationale aanbevelingen. Positieve aspecten zijn verder het gebruik van blokvercijfering in plaats van stroomvercijfering, wat een betere beveiliging biedt, en een extra beveiligingslaag in de vorm van gegevensauthenticatie."

Migratie in 2011

Huizinga belooft dat TLS per 1 april het migratietraject zal inzetten. De Britse universiteit heeft wel forse kritiek op het voorlopige migratieplan van TLS, maar stelt wel dat de organisatie duidelijke verbeteringen heeft doorgevoerd. Eind 2010 moeten TLS en de vervoerders helemaal klaar zijn om te migreren naar de nieuwe OV-chipkaart. De migratie wordt daarna geleidelijk uitgevoerd, tenzij er een grote bedreiging, zoals grootschalige fraude of hackaanvallen worden geconstateerd.