Dit blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Federal Trade Commission ( FTC) op basis van een telefonische enquête. De FTC schat dat 9,9 miljoen Amerikanen in 2002 het slachtoffer zijn geworden van diefstal van privégegevens. De schade voor consumenten wordt geraamd op vijf miljard dollar. Het bedrijfsleven zou 48 miljard dollar schade hebben geleden. Over de afgelopen vijf jaar schat de FTC dat er 27,3 miljoen Amerikanen zijn beroofd van hun persoonsgegevens. Van hen zegt ongeveer de helft geen idee te hebben hoe de dief aan de gegevens is gekomen. Het cijfer van vorig jaar is hoger dan verwacht, erkent FTC-woordvoerder Howard Beales. Volgens hem worden de meeste persoonsgegevens via internet achterhaald. Concrete cijfers hierover ontbreken echter. Beales waarschuwt consumenten voorzichtig te zijn met het versturen van informatie per e-mail. Vooral verzoeken per e-mail om persoonsgegevens te verstrekken, zoals onder meer bij eBay en PayPal is gebeurd, zijn gevaarlijk, aldus Beales. Onderzoeksbureau Gartner publiceerde in juli nog een onderzoek waarbij werd uitgegaan van zeven miljoen slachtoffers vorig jaar. In totaal kwamen er vorig jaar bij de FTC 380.000 klachten over diefstal van persoonsgegevens binnen.