Locatieprivacy is met de komst van de mobiele telefoon verleden tijd, toont nieuw onderzoek weer eens aan. De reisbewegingen van mensen zijn zo voorspelbaar én uniek, dat identificatie uit een berg van locatiedata een fluitje van een cent is. Het reispatroon van mensen werkt namelijk als een zeer betrouwbare vingerafdruk.

Onderzoekers van MIT kregen beschikking over een enorme dataset: de mobiele locatiedata van 1,5 miljoen gebruikers van 15 maanden lang. Ze publiceerden een uitgebreide analyse ervan in Nature.

Speld uit hooiberg

Een van hun bevindingen: er zijn slechts een paar dataspelden nodig om een individu uit de hele hooiberg te kunnen pikken. De data is afkomstig van een mobiele operator, op basis van het aanstralen van masten door mobieltjes. Meetpunten zijn beperkt tot een keer per uur.

Desondanks waren slechts 4 meetpunten nodig om 95 procent van alle 1,5 miljoen gebruikers te kunnen identificeren. Dit wordt nóg eenvoudiger als de database fijnmaziger is (meer meetpunten en betere locatiebepaling door bijvoorbeeld GPS), maar blijft opvallend makkelijk ook al is de 'resolutie' van de database laag.

Herleiden tot persoon

Met de komst van de smartphone is het oogsten van locatiegegevens pas echt geëxplodeerd. Alle partijen, van fabrikanten, operators en OS-leveranciers tot app-developers en adverteerders, willen een graantje meepikken.

Een unieke gebruiker is nog niet per se een naam, maar dat is door koppeling aan andere databases simpel te herleiden, constateren de wetenschappers. “De alomtegenwoordigheid van mobiele datasets, de uniekheid van menselijke patronen en de informatie die daaruit kan worden gehaald, alles bij elkaar schetst dit het belang van het doorgronden van de privacy van de mobiele mens."