Arnout Veenman van ISPConnect vindt het opmerkelijk dat de minister bij zijn beleidsvoornemens op het gebied van de bestrijding van cybercrime expliciet de heling van digitale goederen zoals creditcardgegevens en persoonlijke data strafbaar wil stellen als daarmee de intentie bestaat criminele activiteiten te ontplooien. De minister verwijst in deze naar de artikelen 310 en 416 in het wetboek van strafrecht.

“Met die artikelen kom je er inderdaad niet, want die gaan over fysieke goederen, daarom heeft de wetgever al in 1993 en 2006 voorzieningen getroffen. Als de minister, of beter gezegd, zijn ambtenaren, iets beter in het Wetboek van Strafrecht hadden gekeken, dan hadden ze artikel 139e Sr ook ontdekt", schrijft Veenman in een blogpost op ISPam. Met het artikel waar Veenman op doelt wordt volgens hem dergelijke heling al strafbaar gesteld, zij het met maximaal zes maanden.

In 2010 al een vonnis hierover

Veenman wijst erop dat er in 2010 al een vonnis van de rechter in Rotterdam is geweest waarbij recidiverende cybercriminelen onder meer zijn veroordeeld voor het doorgeven van gestolen data aan derden, juist via 139e van het WvS. Daarnaast werden ze veroordeeld volgens artikel 138ab lid 2, dat het stelen van data via het binnendringen (hacken) van andermans computer strafbaar stelt. De oprichter van ISPConnect en uitgever van diverse online magazines voor de ISP-branche zegt verder dat phishing al strafbaar is gesteld in artikel 326 van het wetboek van strafrecht.

Tegen Webwereld zegt Veenman: “Blijkbaar hebben Opstelten en zijn ambtenaren niet goed gekeken in het wetboek. Wat mij betreft is hiermee een flater geslagen." Een nieuw wetsartikel schrijven om heling van data strafbaar te maken, is in zijn ogen dan overbodig. Webwereld heeft de minister gevraagd naar zijn commentaar op de mening van Veenman.