Minister Donner schrijft dat vandaag aan de Tweede Kamer. Het afnemen van vingerafdrukken bij de aanvraag van een paspoort geeft een hoog percentage “missers”, zegt de minister, die daarin een reden ziet om het opslaan van vingerafdrukken in gemeentelijke databases tijdelijk te stoppen. De minister noemt dit “een tussenstap” om te komen tot verbeteringen in het proces. Ambtenaren moeten beter worden getraind.

Daarbij wil Donner “het aanvraag- en uitgifteproces op meer onderdelen kritisch bezien” waarbij hij met name wil kijken hoe de identiteit van personen moet worden vastgesteld. De kwaliteit van het afnemen van vingerafdrukken zorgt nu voor een foutenpercentage van 21 procent, zo bleek tijdens een hoorzitting over dit onderwerp op 20 april. Dat percentage kwam naar voren uit een al ouder onderzoek, maar werd vorige week dus actueel.

Geen goede match vingerafdruk

Een vijfde van alle afgenomen vingerafdrukken kan geen goede identiteitsvaststelling van de paspoortaanvrager en -houder mogelijk maken en dus is het beter “voor nu” te stoppen met de opslag in de decentrale database. Wel blijven de vingerafdrukken nodig voor plaatsing op de chip die in het paspoort zit omdat dat vereist is bij het passeren van identiteitscontroles aan verschillende landsgrenzen. Met name buiten Europa.

Dat een vijfde van die vingerafdrukken niet of slecht te matchen zijn met de paspoorthouder, is minder van belang, blijkt uit de woorden van de minister. “Daarom is in de EU-verordening expliciet opgenomen dat een mislukte verificatie op zichzelf geen afbreuk doet aan de geldigheid van het paspoort voor overschrijding van de buitengrenzen”, van Europa.

Identiteitskaart vingerafdrukvrij

Voor het reizen in Europa kan gebruik worden gemaakt van een identiteitskaart. Ook daar is nog steeds afname van vingerafdrukken nodig, maar Donner wil komen met een wijziging van de Paspoortwet om de identiteitskaart voortaan "vingerafdrukvrij" te maken.

De minister schrijft verder dat hij de argumenten voor instelling van een centrale database “nog steeds valide” vindt. Daarvoor is nog steeds het netwerk van de lokale databases nodig, de zogeheten reisdocumentenaanvraag- en archiefstations (RAAS-en). Daarvan zijn er 662 in Nederland. Daarin worden de gegevens (gezichtsfoto, personalia, vingerafdrukken) elf jaar bewaard.

Wat gebeurt er met oude data?

De minister laat in het midden wat er nu moet gebeuren met de zes miljoen vingerafdrukken die al zijn opgeslagen in de lokale databases. Daaraan kan grote vraagtekens worden gesteld aan de kwaliteit. Ook zou hervatting van de opslag in de toekomst grote kwaliteitsverschillen geven tussen nieuwe en oudere data. Webwereld heeft hierover opheldering gevraagd aan het ministerie, maar nog geen antwoord gekregen.