Volgens de minister van Volksgezondheid wordt de Nederlandse privacywet voldoende nageleefd in de overeenkomst tussen EPD-koepelorganisatie VZVZ en de Amerikaanse ict-uitvoerder CSC. Dit bedrijf valt onder de Amerikaanse wet FISA waardoor het volgens juristen gedwongen kan worden om gegevens van Nederlanders over te dragen.

Minister Schippers stelt (PDF) dat zo'n eventuele overtreding reden zou zijn om het contract met het Amerikaanse bedrijf te beëindigen. Daarnaast heeft de VZVZ van CSC geëist dat eventuele wijzigingen die toezichthouders eisen worden doorgevoerd. Daarmee is de naleving van privacywetten voldoende gewaarborgd, aldus de minister.

Angst voor datagraaiers

Een overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt gezien als wanprestatie en is daarom reden voor ontbinding van de overeenkomst, stelt minister Schippers in een brief naar de Tweede Kamer. In aanvullend overleg heeft het VZVZ gesteld dat eventuele wijzigingen die van toezichthouders wordt geëist over privacykwesties door het CSC wordt uitgevoerd. Als dat niet het geval is, wordt het contract met de uitvoerder beëindigd.

Schippers wijst erop dat de zorgen om het datagraaien bij cloudinformatie niet alleen spelen bij het elektronische patiëntendossier, maar dat dit een 'Rijksbreed vraagstuk' is. Ze speelt deze bal dan ook graag door naar het ministerie van Veiligheid en Justitie.

“Ik heb richting mijn collega van Veiligheid en Justitie mijn zorgen voor wat betreft medische gegevens aangegeven", schrijft de minister. “Bij een informele Europese raad in Dublin afgelopen januari heeft mijn collega de problematiek rondom de Patriot Act aan de orde gesteld." Daarnaast wijst ze naar de op handen zijnde Europese dataprotectieregels die in 2014 rond zouden moeten komen.

Waakhond op de loer

Het College Bescherming Persoonsgegevens wordt geïnformeerd over de gesprekken. De privacywaakhond functioneert onafhankelijk van ministeries en zal als daar aanleiding voor is een eigen onderzoek starten. Het CBP laat Webwereld weten geen uitspraken te doen over al dan niet lopende onderzoeken, maar zegt de ontwikkelingen scherp in de gaten te houden.

In december maande de privacywaakhond de VZVZ er nog toe om per 1 januari de dossiers te verwijderen van patiënten die geen expliciete toestemming hebben gegeven via een opt-in . De komende tijd probeert de koepelorganisatie Nederlanders zover te krijgen zich in te schrijven voor de uitwisseling van medische dossiers via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Een van de grootste verenigingen van huisartsen, de LHV, stemde deze week in met het LSP. Dit betekent dat huisartsen die zich bij de vereniging hebben aangesloten de komende drie jaar dossiers met elkaar kunnen uitwisselen, mits zij zich in dezelfde regio beginnen. Hiervan gebruik maken is overigens niet verplicht voor LHV-huisartsen.