Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt dat de doorstart van het EPD gewoon door kan gaan (PDF), ondanks de vragen die zijn ontstaan over eventueel datagraaien van Amerikanen. Juridische experts vrezen dat de Amerikaanse ict-dienstverlener CSC onder de Patriot Act gedwongen kan worden medische gegevens van Nederlanders af te staan.

Vanaf 1 januari mogen er alleen nog maar EPD's worden uitgewisseld via het schakelpunt van Nederlanders die daarvoor toestemming hebben verleend. De belangstelling daarvoor is niet zo groot, want het zijn er tot nu toe zo'n 400.000.

Aanbesteding: CSC beste partij

Kamerlid Reinette Klever (PVV) wilde van Schippers opheldering over waarom er gekozen is voor een Amerikaanse ict-leverancier bij de ontwikkeling van het landelijk schakelpunt (LSP). “Uit de Europese aanbesteding onder verantwoordelijkheid van Nictiz, destijds beheerder van het LSP, kwam CSC als beste partij naar voren", stelt Schippers. “Hierbij is als voorwaarde gesteld het voldoen aan Nederlandse privacywetgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)."

Het ministerie van VWS liet Webwereld onlangs weten dat CSC niet bij patiëntengegevens zou kunnen. De data waar de uitvoerder toegang tot heeft, zijn onder meer het nummer van de UZI-pas en BSN's van patiënten. De EPD's zelf worden versleuteld verstuurd. Het is alleen niet duidelijk in hoeverre CSC deze dossiers zou kunnen ontsleutelen met de gegevens die ze hebben.

Verklaring Nederlandse wet leidend

De zorgorganisatie VZVZ die over het landelijk schakelpunt waakt, heeft een verklaring van CSC geëist waarin de ict-dienstverlener het risico uitsluit dat Nederlandse patiëntgegevens worden gedeeld met bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid. Deskundigen betwijfelen of zo'n verklaring zin heeft, omdat voor de Amerikanen de Amerikaanse wetgeving voorrang heeft op de Nederlandse.

Minister Schippers houdt dan ook een slag om de arm en zegt dat ze de uitkomst van de gesprekken tussen VZVZ en CSC grondig zal bestuderen. Eerder kondigde de minister al aan privacywaakhond College Bescherming Persoonsgegevens naar de overeenkomst te zullen laten kijken.