Dat blijkt uit notulen van het vragenuurtje van 15 maart. Daarin wordt de minister ondervraagd door de PvdA over het voorstel van de korpschef Frank Paauw van Rotterdam-Rijnmond om het DNA van alle Nederlanders op te slaan in een centrale database. Dit zou de politie helpen bij het oplossen van misdrijven.

Big Brother Awards

De dag voor het vragenuurtje wees minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie de plannen al van de hand. Hij vindt het voorstel namelijk disproportioneel en in strijd met de wet waarin de bescherming van privacy wordt geregeld.

Ook zei hij tijdens het vragenuurtje: "Ik heb een idee wie de Big Brother Award voor dit jaar gaat winnen, maar dat zullen wij volgend jaar weten."

Hij refereerde daarmee aan de Big Brother Awards die jaarlijks door digitale burgerrechtenvereniging Bits of Freedom wordt georganiseerd om de grootste privacyschenders van Nederland publiekelijk te kapittelen. De organisatie is zeer in zijn nopjes over de groeiende bekendheid van het initiatief.

Zelf Big Brother

Opstelten won onlangs een persoonlijke Big Brother Award voor het voorstel om automatisch gescande kentekens vier weken te bewaren. Daarnaast viel zijn voorstel in de prijzen om via deep packet inspection (dpi) kinderporno te bestrijden. Daarmee kreeg Opstelten dus twee van de vier awards voor het jaar 2010.