Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie moet het gebruik van politie-spyware op pc's van verdachten beter verantwoorden. Dat eisen SP, D66 en GroenLinks, die Kamervragen over de kwestie stelden.

In zijn antwoord aan de Kamer bevestigt Opstelten het gebruik van spyware door de Unit Interceptie van het KLPD. Dit gebeurt in een "zeer beperkt aantal gevallen" bij verdachten van zware delicten. Maar hoe en hoe vaak wordt niet vermeld.

Onvolledig geïnformeerd

De antwoorden van de minister zijn dan ook onvolledig en onbevredigend, vinden de fracties. “Ik ben niet voldoende geïnformeerd. De minister zegt niks over de kosten, over wat voor soort software, hoe vaak die wordt gebruikt", reageert SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen tegenover Webwereld.

Ook GroenLinks vindt dat de antwoorden “veel mist" laten bestaan. “Als de wet wordt toegepast moet hij exact weten hoe vaak dit gebeurt. Ook zegt hij niets over de praktijk, hoe deze afluistertool op pc's en laptops terechtkomt", aldus Kamerlid Arjan El Fassed. “Het ontbreekt volledig aan transparantie terwijl wij weten dat deze software aan Nederland is geleverd en wordt toegepast."

KLPD keurt eigen vlees

Ook D66 vindt dat Opstelten zich er veel te makkelijk van af heeft gemaakt. Zo schrijft de bewindsman onder meer: “functionaliteiten die niet mogen worden ingezet, worden daarbij onklaar gemaakt."

“Dat is wel erg simpel gesteld. Want als je ze uit kunt schakelen kun je ze ook weer inschakelen. Volgens de minister wordt dit gecontroleerd door de keuringsdienst van het KLPD. Dat is als de slager die zijn eigen vlees keurt", reageert D66-Kamerlid Magda Berndsen.

Aanvullende wetgeving

D66 twijfelt bovendien aan de wettelijke grondslag voor het gebruik van spyware als opsporingsmiddel. Die is gebaseerd op artikel 126l uit het Wetboek van Strafvordering: “het opnemen van vertrouwelijke communicatie met een technisch hulpmiddel".

Berndsen: “Geldt dit wel voor zulke nieuwe technologie, die veel breder kan worden gebruikt? Dergelijke software kan immers veel meer dan afluisteren. Ik denk dat hiervoor aanvullende wet- en regelgeving nodig is."

De fracties willen verdere tekst en uitleg van de minister en zullen in het overleg van de Kamercommissie Justitie opnieuw vragen stellen.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft nog niet gereageerd op de kritiek uit de Kamer.