De campagne komt uit de koker van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en wordt georganiseerd in samenwerking met het bedrijfsleven. De komende tien dagen wordt er via de media, congressen en bijeenkomsten gepoogd om meer bewustwording te creëren bij de online Nederlander.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie kondigt via een column een “grootscheepse campagne waar bijna niet aan valt te ontkomen" aan.

Spervuur aan tips

Alert Online moet er voor zorgen dat individuele internetgebruikers en organisaties beter bewust worden van de dagelijkse digitale risico's. Daarom volgt er een spervuur aan algemene tips over betere wachtwoorden, omgaan met malware, het up-to-date houden van computersystemen en het omgaan met online privacy.

Bedrijven krijgen advies bij het inlichten van hun werknemers. Daarvoor is een speciale website in het leven geroepen in samenwerking met branchevereniging ICT~Office. Daar kunnen onder meer bedrijven uit het MKB een stappenplan doorlopen om te kijken waar de knelpunten liggen.

'Online privacy verdient meer aandacht'

Volgens Opstelten is meer bewustwording hard nodig. Dat zou blijken uit het onderzoek dat is gedaan naar hoe Nederlands op het werk en privé aankijken tegen online risico's en hoe ze hier in de praktijk mee omgaan. Volgens de minister denken nog te veel mensen bij cybersecurity aan virussen en wordt bescherming van informatie en persoonsgegevens bij zowel organisaties als individuele consumenten over het hoofd gezien. De volledige onderzoeksresultaten volgen later vandaag.