Programmeurs kunnen tijdens de Hackaton AntiFraude op 12 en 13 april in de voormalige Caballero-fabriek in Den Haag concepten voor bestrijding van id-fraude ontwikkelen. Id-fraude is een groeiend probleem, onder meer vanwege de fraudegevoeligheid van DigiD. Deelnemers kunnen tijdens de hackaton aan de slag met test-datasets van basisregistraties.

Patronen ontdekken

Koppelen van bestanden en analyse van transacties zouden kunnen leiden tot nieuwe manieren om fraude, of zelfs de intentie tot misbruik, te ontdekken. "Er zijn interessante patronen te ontdekken in de data die door de potentiële fraudeur wordt achtergelaten. Zo kan een combinatie van inschrijving in de GBA en inschrijving in de Kamer van Koophandel een bepaald patroon blootleggen. Of dat men alleen een briefadres opgeeft terwijl er andere adressen van de persoon in kwestie bekend zijn in andere registraties bij de Belastingdienst of SVB", schrijft de organisatie.

Tunnelvisie

Binnenlandse Zaken startte vorig jaar met een programma voor fraudebestrijding. De hackaton wordt volgens de site georganiseerd 'om tunnelvisie te voorkomen en het bestaande denkkader te verruimen'. Een jury beoordeelt aan het eind van de tweede dag de ontwikkelde concepten. De hoofdprijs is 1500 euro, de tweede en derde prijs is 500 euro. De winnende concepten doen ook mee aan een offertetraject waarbij maximaal 50 duizend euro wordt uitgegeven in het kader van het meerjarenplan AntiFraude.