Onder de geschorste medewerkers bevinden zich twee werknemers die zich daadwerkelijk schuldig hebben gemaakt aan het inloggen op de site van de GPD. De derde persoon is de teamleider van de twee, van wie vermoed wordt dat hij van de inlogpraktijken heeft afgeweten.

Oud wachtwoord

Het tweetal kreeg de mogelijkheid tot het inloggen op de site vanwege een oud wachtwoord van de GPD dat zij nog in hun bezit hadden via hun vorige werkgever. Toen dit wachtwoord niet meer werkte verkregen de twee opnieuw toegang tot de site, ditmaal met behulp van het wachtwoord van een nog actieve GPD-medewerker. Hoewel de teamleider eveneens is geschorst, is niet duidelijk of hij, evenals zijn andere collega's, ook daadwerkelijk op de hoogte was van de overtreding.

Strafrechtelijk vervolgd

Er is daadwerkelijk sprake van een overtreding, aangezien het binnen het SZW expliciet verboden is om in te loggen op niet-openbare sites, aldus minister Piet Hein Donner, minister van SZW: "Dit had niet mogen gebeuren en dat keur ik af. Tegelijkertijd stel ik vast dat geen sprake is van boze opzet".

Boze opzet of niet, SZW neemt de overtreding zeer serieus en heeft de rijksrecherche via het Openbaar Ministerie laten onderzoeken of er naast de overtreding van de integriteitregels, ook nog sprake is van strafbare feiten. Helaas voor het geschorste tweetal bleek dit daadwerkelijk zo te zijn, met als gevolg dat de werknemers nu zullen worden vervolgd voor het medeplegen van computervredebreuk, het opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in een beveiligd computersysteem en het opslaan van uit dit systeem verkregen gegevens. Ook de teamleider wordt vervolgd.

Nog geen ontslag

Hoewel een schorsing als deze doorgaans reden is voor ontslag, wil de woordvoerder van Sociale Zaken niet bevestigen of dit ook daadwerkelijk de gang van zaken zal zijn. Op dit moment wordt nog onderzocht wat voor besluit er moet worden genomen op basis van de uitkomsten van dit onderzoek en of de gebeurtenissen moeten leiden tot een verandering van het beleid binnen de afdeling communicatie.