Eerder deze week werd al bekend dat de website van het Witte Huis tegenwoordig draait op Linux en Drupal. Maar de verklaring van het Ministerie van Defensie is net wat serieuzer en gaat wat dieper.

Misvattingen

“Om effectief de gestelde doelen te behalen, moet het Ministerie van Defensie zijn software sneller dan ooit ontwikkelen en updaten, om nieuwe dreigingen voor te zijn en om te beantwoorden aan de steeds veranderende eisen. Het gebruik van Open Source Software kan hierin voordelen bieden”, zo begint de memo van het ministerie.

De memo die het ministerie heeft uitgebracht is een aanvulling op een richtlijn uit 2003, die blijkbaar ietwat onduidelijk is. Er zijn op dit moment veel open source programma’s in gebruik bij het ministerie, zowel in vertrouwelijke als in meer publieke omgevingen. "Maar", schrijft David Wennergren van het ministerie, "er bestaat een aantal hardnekkige misvattingen en verkeerde interpretaties van wetten en regels die het effectieve gebruik van OSS in de weg staan." Met deze memo wil het ministerie die uit de weg ruimen, zodat open source breder kan worden ingezet.

Nieuwe richtlijn

Volgens de nieuwe richtlijn moet open source in vrijwel alle gevallen als gelijkwaardig worden beschouwd aan commerciële software. En bij aanschaf van nieuwe software moet er dus goed naar worden gekeken. Verder heeft open source een aantal voordelen, waaronder de mogelijkheid om de code naar believen te veranderen, de minder grote afhankelijkheid van leveranciers, het kostenvoordeel door het ontbreken van licentiekosten en de hulp van de gemeenschap.

Een misvatting die wordt bestreden is dat het ministerie de veranderingen in de code altijd moet teruggeven aan de gemeenschap. Maar dat is niet juist. Gebruikers mogen code aanpassen voor intern gebruik zonder dat de code hoeft te worden verspreid. Toch zal het ministerie de code beschikbaar stellen als er aan de juiste voorwaarden is voldaan.

Bron: Techworld