Dat blijkt uit een onderzoek dat adviesbureau Geon uitvoerde in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Google Maps is veruit de meest gebruikte kaartendienst bij Nederlandse gemeenten, Microsoft Bing Maps en de kaartendienst van Yahoo worden niet gebruikt.

Privacybezwaren

In het rapport waarschuwen de onderzoekers gemeenten voor het gebruik van Google Maps. Omdat de gemeenten in alle gevallen van de steekproef gebruik maken van de gratis variant van Maps, rijzen er veel bezwaren tegen het gebruik van de Google-dienst door overheden.

Vooral privacy is een probleem bij het gebruik van de kaartendienst. "De zoekmachine van Google registreert het zoekgedrag van gebruikers om dit commercieel te kunnen inzetten. Ook voor Google Maps kan dit een rol spelen. Het is een wezenlijk businessmodel van Google. In de communicatie tussen overheid en burger is dit een onwenselijke situatie", stellen de onderzoekers.

Data commercieel uitbuiten

Daarnaast is het onwenselijk dat Google zich het recht toe-eigent om de data die op de eigen servers wordt geplaatst te gebruiken, te analyseren, te verrijken en te hergebruiken. "Overheidsgegevens kunnen door Google in andere vorm of in delen worden hergebruikt voor commerciële doeleinden", luidt de waarschuwing in het rapport. Ook het argument van Google dat het geen belang heeft bij persoonsgegevens, gaat volgens de onderzoekers niet op. "Hoewel Google aangeeft dat zij geen belang heeft bij persoonegegevens, wil dat nog niet zeggen dat de privacy is gewaarborgd."

Daarnaast is het mogelijk dat Google op een gegeven moment de stekker uit de dienst trekt, waardoor de kaarten van gemeentesites zouden kunnen verdwijnen zonder dat er een alternatief klaarstaat. Ook zijn er "eenzijdige gebruiksvoorwaarden" die door Google zelf worden opgesteld en regelmatig worden aangepast. "Plotselinge wijzigingen hierin kunnen leiden tot juridische en/of financiële consequenties." Ook de actualiteit en nauwkeurigheid van de kaarten staat niet vast, volgens de onderzoekers wisselt de kwaliteit van de luchtfoto's sterk per gebied. Ook is Google slecht bereikbaar voor eventuele ondersteuning.

Gebruik niet ontraden

Toch is dit geen reden om het gebruik van Google Maps voor gemeenten helemaal te ontraden. Dit komt vooral omdat er geen volwaardig en vergelijkbaar alternatief is. Pas als er zo'n alternatief is kunnen overheden een realistische afweging maken, concluderen de onderzoekers. Het zou daarom het beste zijn als er een zogenaamde geo-viewer wordt ontwikkeld speciaal bedoeld voor overheden.

Omdat dat veel tijd in beslag gaat nemen en Google Maps nog steeds de meest voor de hand liggende oplossing is moeten gemeenten zich bewust worden van de mogelijke consequenties van het gebruik van de dienst. Bij de lokale overheden wordt er weinig nagedacht over de mogelijke implicaties van het gebruik van Maps. "Het is opvallend dat veel, meest kleinere gemeenten, op het standpunt staan van 'we zien wel waar het schip strandt' of 'we merken wel wanneer we door een juridisch bestuurlijke beslissing worden teruggefloten'", stellen de onderzoekers. "Ook op lokaal bestuurlijk niveau (colleges, gemeenteraden) heerst meer het beeld van trots dat de gemeente met haar dienstverlening mee kan gaan in de populariteit van Google dan dat men terughoudend en kritisch is."

Licentie kopen

Als quick fix wordt gemeenten aangeraden om in ieder geval de betaalde versie van Google Maps te nemen (a 7000 euro per jaar). In Google Maps Premier is het mogelijk om eigen basiskaarten toe te voegen. Ook kan eigen data zonder tussenkomst van Google worden verwerkt en zijn gebruikers onafhankelijk van de Google Maps API, waardoor Google de gegevens niet meer kan opslaan. Veel gemeenten kennen deze opties niet en missen de technische kennis om ermee om te gaan. De rijksoverheid zou gemeenten moeten wijzen op de mogelijkheden, waarna de gemeenten zelf de afweging moeten maken.

Daarnaast moet doorgepakt worden met het project Geografische zoek- en toondienst (GEOZET) (technische info). Die applicatie moet een alternatief gaan bieden voor commerciële diensten als Google Maps.

Een woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken legt uit dat het onderzoek vooral gezien moet worden als een aanbeveling bij de ontwikkeling van GEOZET. Die moet binnen afzienbare tijd af zijn. "Naar verwachting is die voor de zomer af", aldus de zegsvrouw. "De bouw van de viewer kost ongeveer 550.000 euro."

Een woordvoerder van Google zegt het positief te vinden dat de overheid goed nadenkt over de inzet van nieuwe technologie. "Onze ervaring leert dat hoe dan ook zowel consumenten, ondernemers en overheden Google Maps weten te vinden - en gelet op de mate waarin Nederlandse overheden gebruik maken Google Maps, is dit kennelijk naar tevredenheid." Google gaat graag in gesprek met BZK over de bevindingen van de onderzoekers: "Uiteraard praten wij graag met Binnenlandse Zaken over hun reactie op dit rapport. Wij zijn benieuwd naar hun reactie - en gaan graag het gesprek aan over de punten die de onderzoekers aan bod laten komen.

Update 19.52 uur: Geraamde kosten voor het GEOZET-project toegevoegd (550.000 euro).