De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie voor hogere straffen voor computercriminaliteit. Op het vernietigen van data, ontoegankelijk maken van systemen of versturen van spam komt voortaan maximaal 2 jaar celstraf te staan. Dat was 1 jaar. Als de delicten worden gepleegd met een botnet wordt de maximumstraf 3 jaar, bij cybercrime met ernstige schade of gericht tegen vitale infrastructuur wordt de maximale gevangenisstraf 5 jaar.

Opstelten kwam in februari met het wetsvoorstel. De aanpassing is nodig vanwege de aanname van een Europese richtlijn voor hogere straffen voor computercriminaliteit vorig jaar. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State, waarna de Tweede Kamer zich erover zal buigen. Dan wordt ook de volledige tekst openbaar.

Safe havens

Het kabinet laat weten cybercriminaliteit krachtig te willen aanpakken, "omdat die kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting of het vertrouwen in het financieel-economisch systeem kan aantasten". Voor een goede aanpak is het nodig dat alle Europese landen goed samenwerken, stelt het kabinet. "Als in alle Europese lidstaten dezelfde regels gelden voor strafbaarstelling van computercriminaliteit, verdwijnen de zogeheten 'safe havens'. Dit zijn landen waar criminelen gemakkelijker hun gang kunnen gaan omdat bepaalde feiten niet strafbaar zijn of met een lagere straf worden bedreigd."