De oppositiepartijen D66, SP en GroenLinks toonden zich vorige week tijdens een debat met de minister al erg bezorgd en wilden nog verhinderen dat Opstelten akkoord zou gaan. De oppositie ergert zich onder meer aan het recht dat de Amerikanen nu krijgen om data van Nederlandse passagiers vijftien jaar mogen bewaren. De Verenigde Staten wil de passagiersdata hebben om zo zware criminelen en terroristen buiten de grenzen te kunnen houden.

Maar tegenstanders vinden de overdracht van allerlei gegevens van burgers die naar de Verenigde Staten willen vliegen buitenproportioneel. Er wordt te veel informatie overgedragen en de belofte van de Amerikanen dat er niet aan zogeheten profiling wordt gedaan, wordt met een korrel zout genomen. Via profiling wordt alle informatie van een persoon aan elkaar gekoppeld om zo een risicoprofiel te maken. Daardoor zouden onschuldige burgers bij voorbaat als verdachte kunnen worden bestempeld.

Medische gegevens

Tweede Kamerlid Gerard Schouw (D66) zei eerder deze week dat de Amerikanen zelfs maaltijdvoorkeuren, reisgenoten, medische en andere gegevens zouden willen opslaan. Judith Sargentini, Europarlementariër namens GroenLinks, vreest dat passagiers met een bepaalde afkomst of huidskleur onderworpen worden “aan reisverboden en allerlei controles." Volgens haar staat in het akkoord ook dat de Verenigde Staten de gegevens mag doorgeven aan andere landen.

Sharon Gesthuizen, tweede Kamerlid namens de SP, repte eerder deze week al van chantage door de Verenigde Staten. “Als wij niet doen wat de VS zegt, dreigt men vluchten vanuit Europa te gaan weigeren." Alle drie de partijen zeggen dat de effectiviteit van de overdacht van de miljoenen persoonlijke gegevens nog nooit zijn aangetoond.

Europees Parlement aan zet

De hoop is nu gevestigd op het Europese Parlement. Die heeft nu als laatste het mogelijke veto of fiat voor het akkoord in handen. “Ik zal samen met mijn Groene fractie in het Europees Parlement tegen stemmen", zegt Sargentini. “Ik hoop dat andere partijen ook inzien dat dit geen fatsoenlijke overeenkomst."

Eerder al betitelde de European Data Protection Supervisor (EDPS) het akkoord als “buitenproportioneel". Dat adviesorgaan van de Europese Commissie kon echter tot op heden niet voorkomen dat diezelfde Europese Commissie voortging met dit akkoord.

Eerder pruttelde staatssecretaris Teeven nog tegen de overeenkomst, omdat hij onder meer de bewaartermijn van de gegevens door de Amerikanen veel te lang vond. Maar uiteindelijk is de Nederlandse regering dan toch overstag gegaan, zo blijkt.