Volgens de Europese voorvechter van digitale burgervrijheden EDRi wil de Ierse voorzitter van de Europese Raad van Ministers bedrijven grotere vrijheden geven in de omgang met persoonlijke data van Europese burgers.

De nieuwe beschermingsregels voor persoonlijke informatie van burgers op het internet gaan een botsing opleveren tussen de zogeheten Europese Raad en het Europees Parlement. De laatste is bezig nieuwe regels te formuleren die het bedrijven moeilijker moet gaan maken om persoonlijke informatie die zij vergaren van burgers zomaar te gebruiken voor eigen gewin. Maar de nieuwe Ierse voorzitter van de Europese Raad van Ministers is het daarmee niet eens, zo schrijft de Europese voorvechter voor digitale vrijheden EDRi vandaag.

De Europese Raad is een bijeenkomst van ministers die hun land vertegenwoordigen bij het vaststellen van beleid en nieuwe Europese regelgeving. Nadat het Europees Parlement heeft besloten over nieuwe regelgeving, moet die nog worden bekrachtigd door de Europese ministers. Dat gaat in dit geval met vuurwerk gepaard.

Behandeling nieuwe regels begonnen

De behandeling van de Data Protection Regulation zoals die is voorgesteld door de Europese Commissie is afgelopen donderdag begonnen in de commissie LIBE met het rapport dat de parlementariër Albrecht (Greens) heeft gemaakt over het voorstel van de EC. Albrecht heeft er zo'n honderd wijzigingen op voorgesteld, waarover de commissie zich gaat buigen. Met name de christendemocraten, de grootste fractie binnen het Europees Parlement, willen naar verluid voor het einde van volgende maand daar eigen wijzigingen tegenover stellen.

“Maar de Europese Raad van Ministers is een groter struikelblok dan de verschillende fracties in het parlement", zegt de Nederlandse Europarlementariër Sophie in 't Veld desgevraagd tegen Webwereld. Een van de grootste pijnpunten voor de landenministers is de combinatie die het Europees Parlement wil maken tussen de databeschermingsregels voor het bedrijfsleven en die voor opsporingsdiensten, zegt In 't Veld. “Wij vinden dat daar één regelgeving voor moet worden vastgesteld en niet twee verschillende met allerlei aparte uitzonderingen." Maar de landen binnen de EU voelen daar niet veel voor, zo hebben ze laten doorschemeren.

Grote vrijheid voor bedrijven

Daar komt verder bij dat het Ierse discussiestuk over dit onderwerp, dat nu is gepubliceerd, grotere vrijheden wil toestaan voor het gebruik van data door bedrijven. Niet als zodanig geformuleerd, maar in het voorstel tot het afstraffen van het ongebreideld vergaren van data willen de Ieren af van de straffe boetes die kunnen worden opgelegd.

Er zou moeten gekeken worden of “de toepassing van waarschuwingen en reprimandes kan worden uitgebreid, en dat boetes optioneel of op zijn minst onder voorwaarden kunnen worden opgelegd." Ook willen de Ieren dat er ook moet worden gekeken of een bedrijf een privacycode heeft vastgesteld en ook dat moet worden meegenomen in de beoordeling of een bedrijf in overtreding is.

In in parlement voorstanders van gebruik data

Ook in het Europees Parlement gaan er geluiden om het gebruik van persoonlijke data makkelijker te maken voor bedrijven. EDRi schreef vorige week van een mogelijk wijzigingsvoorstel dat het niet alleen bedrijven zou toestaan zonder toestemming van de betreffende burger data te gebruiken, maar ook te kunnen doorverkopen aan derden die het eveneens mogelijk gebruiken zonder toestemming te vragen aan de eigenaar van die data, de burger zelf.

Het stuk van de Ieren wordt deze week besproken door de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Unie, in Dublin. Het is de eerste bijeenkomst onder Iers voorzitterschap.