Het MIT weigert de Recording Industry Association of America (RIAA) de naam te geven van iemand die via de computers van de onderwijsinstelling muziek heeft verspreid, zo bericht The Register. Het MIT stelt in een verklaring dat onderwijsinstellingen alleen in speciale gevallen informatie over hun studenten mogen verstrekken. Een dagvaarding is één van die speciale gevallen, maar volgens het MIT is de dagvaarding van de RIAA niet in overeenstemming met de regels. De RIAA-dagvaarding biedt het MIT niet de mogelijkheid om de betreffende student te informeren. Het MIT stelt dat het de wettelijke plicht heeft om studenten van tevoren in te lichten over dagvaardingen, zodat zij maatregelen kunnen nemen.