Het Hof in Den Haag oordeelt in hoger beroep dat het meeliften op het wifi-netwerk van iemand anders niet strafbaar is. Zelfs niet als dit netwerk beveiligd is en het dus nodig is om op dat netwerk in te breken om gebruik te kunnen maken van de internetverbinding. Opmerkelijk, vinden velen, want het druist tegen het rechtvaardigheidsgevoel in. Maar of het nou zo'n goed idee is om het strafbaar te maken?

Uit een rondgang van Webwereld langs ict-advocaten blijkt dat er moet worden uitgekeken met een mogelijke wetsaanpassing. De gevolgen daarvan kunnen namelijk groot zijn. Op dit moment is het zo dat het inbreken op een router niet strafbaar is, omdat een router geen zogenaamd "geautomatiseerd werk", of in normale taal, geen computer is. Er kan volgens de wet pas sprake zijn van computervredebreuk bij een apparaat dat gegevens opslaat, verwerkt en overdraagt, en dat is bij een router niet het geval. Dus is het inbreken op die router en gebruik maken van de verbinding niet strafbaar.

Civielrechtelijk benaderen

"Hier gaat het natuurlijk wel echt om het omzeilen van een beveiligingsmaatregel", constateert ict-advocaat Milica Antic van Solv. "Die persoon heeft dus ook echt misbruik gemaakt, anders dan het gewoon willen gebruiken van bandbreedte, hij heeft er iets anders mee willen doen, en dat is wel heel kwalijk." Daarom zou het wellicht beter zijn om toch van geval tot geval te bekijken hoe erg het vergrijp is. Maar in dit specifieke geval had de rechter misschien wat meer kunnen letten op het schenden van de beveiliging, denkt Antic. "Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat je het hier te beperkt hebt uitgelegd."

Maar ze kan zich ook voorstellen dat het Hof deze zaken liever uit het strafrecht wil houden. "Ik denk dat het ook aangeeft dat dit soort dingen niet de prioriteit hebben van het strafrecht. Dit is veel meer in de hoek van de civielrechtelijke handhaving. Dat kan ook nog een afweging zijn van de rechter", licht Antic toe.

Ook Mark Jansen, ict-advocaat bij Dirkzwager Advocaten, vraagt zich af of het wel wenselijk is om het kraken van wifi-netwerken strafbaar te maken. "De vraag is of het maatschappelijk wenselijk is dat de definitie van computervredebreuk zo beperkt is", zegt hij. Dan zou bandbreedte dezelfde status moeten krijgen als electriciteit.

Bandbreedte = elektriciteit?

Begin vorige eeuw oordeelde de Hoge Raad dat het mogelijk is om elektriciteit te stelen. "Dat klinkt nu misschien heel logisch. Maar in de wet staat dat diefstal het wederrechtelijk wegnemen van een goed is", aldus Jansen. Aangezien elektriciteit niet fysiek is weg te nemen, het is er immers continu, werd het niet gezien als goed, en kon het dus niet worden gestolen. "Dat lijkt een beetje op internetcapaciteit, dat is ook een abstract iets dat je niet kan vastpakken." Volgens Jansen is het wel, net zoals bij elektriciteit, zo dat wat je wegneemt in ieder geval niet gebruikt kan worden door de eigenaar. In 2008 kwam dit punt al eens voor de rechter, en toen oordeelde die dat bandbreedte geen goed is en dus niet gestolen kan worden. "Daar zou je best anders over kunnen denken", aldus Jansen.

Aan de andere kant moet je er wat hem betreft op letten dat het aanpassen van de definitie van een geautomatiseerd werk grote gevolgen kan hebben. Nu wordt nog vereist dat sprake is van een apparaat met de cumulatieve functies opslag, verwerken en overdracht van gegevens. Aanpassen van die definitie kan ongewenste consequenties hebben. Wanneer je bijvoorbeeld de eis van verwerken zou laten vallen, dan zou wellicht het ongevraagd uitlezen van een USB stick al het misdrijf computervredebreuk opleveren.

Hoge Raad

"Als je het begrip 'geautomatiseerd werk' anders gaat uitleggen, wat zou kunnen als de Hoge Raad gevraagd wordt om hiernaar te kijken, dan heeft dat gevolgen voor alle delicten die met computers te maken hebben", zegt Jansen. "En of dat nu helemaal wenselijk is en of je daarmee niet allemaal ongewenste consequenties binnenhaalt, dat is maar de vraag." Het zou wat hem betreft wel heel interessant zijn als het Openbaar Ministerie (OM) in cassatie gaat, waarna de Hoge Raad zich erover buigt.

Ook ict-jurist Arnoud Engelfriet hoopt dat de Hoge Raad zich nog over deze zaak buigt. "Ik heb er wel veel moeite mee, met deze lezing. Ik hoop dat de Hoge Raad hier nog op terugkomt, maar dat zal wel niet, want maar twee procent van alle zaken gaat naar de hoge raad." Engelfriet wijst er wel op dat de consequentie in dit geval is dat meesurfen met de buren dus niet strafbaar is. "Dat vind ik toch wel maatschappelijk ernstig."

15.12 uur: De uitleg van Mark Jansen is op zijn verzoek verduidelijkt.