De groep richt zich met de website StopWatching.Us specifiek op het Amerikaanse Congres. In een open brief aan alle congresleden beschrijft de protestgroep hun zorgen over de vrijdag onthulde wereldwijde spionagepraktijken van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA via het aftapprogramma PRISM.

Initiatiefnemer Mozilla roept organisaties, bedrijven, prominenten, privépersonen en uiteraard ook Amerikaanse Congresleden om zich te verenigen tegen PRISM. Onder meer de digitale rechtenorganisatie EFF, Greenpeace en de American Library Association zijn onderdeel van de groep die nu al bijna 100 leden telt.

De ondertekenaars van de brief eisen onder meer dat alle verantwoordelijke ambtenaren aansprakelijk worden gesteld wanneer blijkt dat zij mee hebben gewerkt aan het spionageprogramma.

‘Sleepnet van surveillance’

In de brief benadrukt de protestgroep de controversiële sectie van de Patriot Act die NSA misbruikt voor het verzamelen van belgegevens van miljoenen klanten van de Amerikaanse provider Verizon, terwijl dit volgens The Wall Street Journal ook bij grote maatschappijen AT&T en Sprint gebeurt.

“Dit van allesomvattende datacollectie door de overheid strijkt in tegen de fundamentele Amerikaanse waarden van vrijheid en privacy. Dit sleepnet van surveillance schendt het Eerste en Vierde Artikel van de Amerikaanse grondwet, waarin het recht van burgers om anoniem te spreken en zich te verenigen ligt en die waakt tegen onredelijke zoekacties en inbeslagnemingen wat hun recht op privacy beschermt”, leest de brief gericht aan het Congres.

Onderzoekscomité

De protestgroep eist onmiddellijke actie tegen de surveillance. Het wil dat het Congres wijzigingen aanbrengt in sectie 215 van de Patriot Act, dat de geheime privileges van de staat toestaat, en dat de recente aanpassingen aan de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) worden teruggedraaid, zodat het duidelijk wordt dat spionage van deze omvang verboden is, of dit nu Amerikaanse burgers betreft of niet.

“Vorm een speciaal comité dat onderzoek en verslag doet, en openbaar de omvang van deze binnenlandse spionage. Dit comité zou concrete aanbevelingen moeten doen voor wettelijke en reglementaire hervormingen om een einde te maken aan deze ongrondwettelijke surveillance.”

Pardon voor klokkenluider

Naast het StopWatching.Us-initiatief groeit ook het aantal ondertekenaars van de petitie voor volledige gratie van klokkenluider Edward Snowden. Op de website van het Witte Huis hebben in korte tijd 60.000 mensen de petitie ondertekend. Dergelijke petities vergen 100.000 ondertekenaars voor een verplicht antwoord.