De Amerikaanse overheid is bezig met het op registry niveau blokkeren van websites die auteursrechtelijk beschermd materiaal verspreiden. Het gaat bijvoorbeeld om websites die sportwedstrijden streamen of torrentsites. Vaak gebruiken die websites naast een Amerikaans topleveldoemein ook alternatieve buitenlandse domeinen. De Firefox add-on MafiaaFire zorgt ervoor dat bezoekers van een geblokkeerd domein als rojadirecta.com automatisch worden doorgestuurd naar altenatief rojadirecta.es.

'Ga eerst maar eens naar de rechter'

Dit is tegen het zere been van de opsporingsautoriteiten van de "Immigrations and Customs Enforcement" (ICE) tak van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid die belast is met het offline halen van domeinen. ICE sommeerde Mozilla de add-on te verwijderen omdat het de inbeslagname van de domeinen omzeilde.

Mozilla geeft geen gehoor aan de dreigementen van ICE. "Onze aanpak is om gehoor te geven aan valide gerechtelijke bevelen, dwangbevelen en wettelijke mandaten, maar in dit geval gaat het niet om een dergelijk gerechtelijk bevel", blogt Harvey Anderson, VP Business Affairs en General Counsel van Mozilla. In het kort heeft hij het ministerie teruggeschreven dat ze eerst maar eens moeten bewijzen dat MafiaaFire illegaal is. Daarna kunnen ze een bevel van de rechter overleggen, mochten ze verdere actie van Mozilla's kant willen zien.

Recht op een eerlijk proces

Hoewel die briefwisseling ongeveer een maand geleden platsvond, heeft Mozilla tot op heden niets meer vernomen van ICE, en ook geen officieel verwijderingsbevel gezien. "Een van de fundamentele kwesties in dit geval is onder welke voorwaarden tussenpersonen bij overheden aankloppen met verzoeken die censuur als gevolg hebben en mogelijk kunnen leiden tot een bedreiging van het open internet", aldus Anderson. Volgens hem worden sommaties voor het verwijderen van software als MafiaaFire ingegeven door houders van auteursrechten in hun strijd tegen piraterij.

Dit vindt Anderson een legitieme wens, maar hij ziet wel een probleem. De macht van overheden is volgens hem niet bedoeld om ingezet te worden voor het beschermen van private contenteigenaren, zeker niet als dat mogelijk vergaande schadelijke gevolgen kan hebben. "Op de lange termijn is de uitdaging om betere mechanismen te vinden die zowel echte, eerlijke processen en transparantie bieden, zonder inbreuk te maken op vrijheden van ontwikkelaars en gebruikers die van oudsher worden geassocieerd met het internet."