De door de bedrijven opgestelde specificatie, WS-Security genoemd, moet er zorg voor dragen dat informatie straks doeltreffend wordt versleuteld en veilig verstuurd kan worden bij gebruikmaking van diverse webdiensten, zoals .Net van Microsoft. Bedrijven als Microsoft, IBM en Sun Microsystems hebben allemaal hoge verwachtingen van webdiensten die in hun ogen straks een belangrijk onderdeel gaan uitmaken van het dagelijks leven van de internetter. Voor een eventueel succes van dit soort diensten is een goede beveiliging een belangrijke voorwaarde. De bedoeling is dat internetters straks hun persoonlijke informatie toevertrouwen aan (online) bedrijven. De WS-Security specificatie zoals Microsoft, IBM en VeriSign die nu voor ogen hebben, is een onderdeel van SOAP (Simple Object Access Protocol), een protocol gebaseerd op XML dat gebruikt wordt om verschillende computersystemen in een internetomgeving aan elkaar te koppelen. In de specificatie wordt beschreven hoe het veiligst gebruik gemaakt kan worden van door het World Wide Web Consortium goedgekeurde specificaties als XML Signature en XML Encryption. De bedrijven hebben aangekondigd hun specificatie te zijner tijd voor te leggen aan een officiële standaardiseringorganisatie. Wanneer dat zal zijn is nog niet duidelijk.