Het Internationaal centrum voor vermiste en misbruikte kinderen ( ICMEC), Interpol en Microsoft zijn maandag begonnen met opleidingen voor politie en justitie om computermisdrijven tegen kinderen te voorkomen. De vierdaagse opleiding wordt gegeven op het hoofdkwartier van Interpol. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer het onderzoek doen naar virtuele kinderlokkers, het verzamelen van bewijs en gerechtelijke informatie op computers en het zoeken naar hulp uit de privé-sector. ICMEC wil wereldwijd acht tot tien opleidingprogramma's starten. De eerste is maandag in Lyon gestart. Bij de eerste opleiding zijn 36 landen, waaronder Nederland, vertegenwoordigd. "De cyberruimte helpen veilig te maken, kan niet alleen worden gedaan", meent Hemanshu Nigam, bedrijfsadvocaat bij Microsoft. "Het aantal misdrijven tegen kinderen via internet is wereldwijd gestegen en moet worden bestreden door samenwerking met overheden en privé-ondernemingen."