Vorige maand riep Microsoft gebruikers van de Media Player versies 6.4, 7.1 en XP op onmiddellijk een patch te installeren voor een aantal nieuwe lekken. Deze patch zou cumulatief moeten zijn; ook oude lekken werden geacht gedicht te worden. Dit is niet het geval, zo heeft Microsoft deze week bekendgemaakt. De softwaremaker heeft dan ook een nieuwe versie beschikbaar gesteld die wél korte metten maakt met alle ooit ontdekte lekken. Bij de vorige poging werd een lek uit november vorig jaar niet meegenomen. Naar aanleiding van de mislukte superpatch ontstond overigens de nodige beroering. Gebruikers klaagden dat Microsoft de gelegenheid had aangegrepen om er nieuwe licentievoorwaarden doorheen te drukken. Microsoft gaf enige tijd later toe dat de tekst van de nieuwe overeenkomst inderdaad `onduidelijk' was waarna de installatieprocedure werd aangepast.