Het Secure Digital Music Initiative ( SDMI) werkt al zo'n twee jaar aan het ontwikkelen van een door de industrie breedgedragen standaard voor muziek waarmee het ongebreidelde kopiëren aan banden kan worden gelegd. De club - waarin vooral de grote platenlabels een dikke vinger in de pap hebben - slaagt daar tot nu toe niet in.Vrijdag is de SDMI met een officiële verklaring naar buiten gekomen dat de verschillende leden het niet eens kunnen worden over de standaard. Er zou geen enkele consensus zijn voor welke techniek - of een combinatie van verschillende technieken - dan ook.Het eerder uitgestippelde schema zal dan ook niet worden gehaald. In januari leek de SDMI nog flink op te schieten, toen de eerste grove versie van haar techniek werd voorgesteld. Toen dacht de club nog dat voor het einde van dit jaar een definitieve kopieerveilige standaard zou kunnen worden voorgesteld. Dat zal niet lukken."Er gebeurt momenteel veel waarnaar gekeken moet worden en waarover meer informatie nodig is", zo verklaart Scott Moscowitz, CEO van BlueSpike tegenover CNet de vertraging. BlueSpike is een technologiebedrijf gespecialiseerd in watermerktechnologie. Moscowitz doelt op ontwikkelingen die zich momenteel voltrekken, zoals de betaalde muziekdiensten Duet en MusicNet van de grote labels.De laatste maanden is de SDMI voornamelijk in het nieuws gekomen vanwege de door haar uitgeschreven prijsvraag. Een professor van de Princeton Universiteit - Edward Felten - wist naar eigen zeggen de kopieerbeveiliging te kraken. De SDMI ontkende, maar verbood later de prof zijn bevindingen te publiceren.Het is nog niet bekend of Felten op een later tijdstip zijn rapport openbaar te maken. Onlangs herhaalde hij tijdens een toespraak voor de Stanford Universiteit nog eens dat hij niets zit in de door de SDMI voorgestelde watermerktechnieken.