Dat blijkt uit een brief van de Creative and Media Business Alliance (CMBA) aan alle leden van het Europees Parlement. "We zouden u steun verwelkomen om er voor zorg te dragen dat de bewaarplicht een effectief instrument wordt in de strijd tegen piraterij", aldus de CMBA.

De lobbyclub wil dat de bewaarplicht ingezet wordt om alle vormen van criminaliteit te bestrijden, en niet alleen zware criminaliteit en terrorisme, zoals nu in het voorstel staat. Engeland, dat momenteel voorzitter is van de Europese Unie, heeft al zijn sympathie voor het voorstel uitgesproken.

Tegenstanders van de bewaarplicht reageren daarentegen furieus, omdat dit voorstel in hun ogen het schoolvoorbeeld is van hoe wetgeving die onder het vaandel van terrorismebestrijding tot stand komt, doordruppelt naar andere maatschappelijke terreinen.

Dwarsliggen

In het laatste standpunt dat het Europees Parlement over de bewaarplicht heeft bereikt, is de door het CMBA voorgestelde uitbreiding niet overgenomen. Maar deze week moeten ook de ministers van Justitie van de EU-lidstaten overeenstemming bereiken over hun formele standpunt over de het voorstel van de Europese Commissie.

De CMBA hoopt dat de lidstaten hun wensen wel overnemen. Engeland wil dat er half december een overeenkomst over de bewaarplicht ligt tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad. Als het Europees Parlement blijft dwarsliggen, zullen de lidstaten alsnog de bewaarplicht doordrukken via de zogenaamde intergouvernementele Derde Pijler, waar het EP geen medezeggenschap heeft. Het EP heeft aangekondigd naar het Europese Hof van Justitie te stappen als de lidstaten daadwerkelijk hun eigen weg volgen.