Volgens het nieuwe plan zal MySpace intensief samenwerken met de overheid om een gedragscode op te stellen die potentieel gevaarlijk materiaal op sociale netwerksites moet tegengaan, waaronder pornografie, diefstal van identiteit en het lastigvallen of geestelijk mishandelen van gebruikers.

De sociale netwerksite wil hiervoor onder andere in contact treden met scholen en ouders om ze bewuster te maken van de gevaren die internet biedt. Daarnaast wil MySpace nieuwe technologie ontwikkelen die het makkelijker maakt om de leeftijd en identiteit van een gebruiker vast te stellen, meldtNews.com.

Texas doet niet mee

In totaal werken er 49 staten in Amerika mee aan het plan. Alleen de staat Texas heeft geweigerd haar medewerking te verlenen aan het nieuwe plan omdat volgens haar de maatregelen ontoereikend zijn, zo stelt openbaar aanklager Gregg Abbott: "We bevinden ons in een omgeving die er over zes maanden heel anders uit zal zien dan vandaag. Iedere week en maand die voorbij gaat, zorgt voor gigantische veranderingen binnen die omgeving."

"Om in een dergelijke omgeving voor echte veiligheid te zorgen is een plan niet genoeg, daarvoor moeten we de meest briljante geesten bij elkaar brengen en met écht briljante ideeën komen'.

Meer partijen

Hoewel MySpace op dit moment nog de enige sociale netwerksite is die deel uitmaakt van dit plan, hoopt Roy Cooper, openbaar aanklager van de staat North Carolina dat binnenkort meer partijen zich zullen melden: 'We doen een oproep aan Facebook en andere sociale netwerksites om ons plan te omarmen en de veiligheidsmaatregelen die we voorstellen in gebruik te nemen. Ze zijn welkom om zich bij ons te voegen. Het is van groot belang dat deze maatregelen industriebreed worden ingevoerd!'

Moeizaam proces

Hoewel het erop lijkt dat de neuzen van MySpace en de Amerikaanse overheid dezelfde richting op wijzen, is het tot stand komen van dit plan een moeizaam en tijdrovend proces geweest dat al in 2005 is begonnen, na de overname van Myspace door Fox Interactive Media.

Richard Blumenthal, openbaar aanklager van de staat Connecticut ontkent dan ook niet dat er nog veel meningsverschillen bestaan tussen de partijen: "We zijn het over veel zaken nog oneens, dat willen we absoluut niet verbloemen. Dit proces is moeilijk, zwaar en uitdagend geweest. Maar zonder twijfel ook ontzettend educatief!"