Ondanks alle gezamenlijke inspanningen van providers, technologiebedrijven en politiek neemt de hoeveelheid spam in de mailboxen in onrustbarend tempo toe. Onlangs nog werd een `mijlpaal' bereikt: meer dan de helft van alle mail bestaat uit spam. De komende jaren wordt dit volgens kenners alleen maar erger. Network Associates (NAI) is een van de bedrijven die zich toeleggen op het ontwikkelen van anti-spamtechnieken. Net als de concurrentie maakt het bedrijf nu nog alleen gebruik van Engelstalige filters. Hierbij worden bestaande spamberichten geanalyseerd op gemeenschappelijke kenmerken, zodat andere spam beter kan worden tegengehouden. Verreweg de meeste spam is Engelstalig, maar de hoeveelheid anderstalige spam neemt in rap tempo toe. Het afgelopen halfjaar is het percentage Engelstalige spam afgenomen van 95 procent naar 80 procent, zo zegt NAI-baas Gene Hodges tegenover persbureau Reuters. Hodges kondigt dan ook aan dat zijn bedrijf binnen zes tot twaalf maanden met een aantal lokale versies zal komen, waaronder een Nederlandse. Network Associates Nederland kan geen preciezere datum noemen, maar bevestigt de komst van een Nederlandstalig filter.