De koepelorganisatie VZVZ die de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier verzorgt, heeft zich tot het College Bescherming Persoonsgegevens gewend om uitstel te krijgen van de deadline van 1 januari aanstaande, schrijft NRC. Dan moet iedereen die nog geen toestemming heeft gegeven voor de uitwisseling van patiëntgegevens uit het systeem worden gehaald.

“Veel minder mensen dan wij dachten hebben toestemming gegeven. Dat betekent dat we 95 procent van de dossiers verliezen", tekent de krant op uit de mond van Edwin van Velzel, bestuurder van VZVZ. De organisatie wil nu een extra half jaar om mensen ertoe te bewegen zich vrijwillig aan te melden.

Maar 400.000 vrijwilligers

Tot nu toe hebben hooguit 400.000 mensen toestemming verleend voor de opname van hun gegevens in een EPD, dat dan mag worden uitgewisseld tussen medici onderling. In totaal zijn er zo'n 8 miljoen dossiers in het systeem. Een campagne die al het gehele najaar duurt, heeft geen grote toeloop van patiënten teweeg gebracht.

In de afgelopen weken is juist veel ophef ontstaan over de veiligheid van een dergelijke landelijke infrastructuur. De dossiers zouden moeten worden opgeslagen in een regionale database en niet zomaar landelijk toegankelijk moeten zijn. Wel zouden ze op aanvraag kunnen worden ingezien door medici.