Het Cyber Defensie Centrum van de NAVO heeft in een onderzoek naar de lange en brede dreiging van de Conficker worm, waarbij wereldwijd miljoenen pc's werden geïnfecteerd, geconcludeerd dat zonder vrijwillige hulp van de pc-gebruikers cq -eigenaren een dergelijke worm jarenlang kan doorgroeien, zonder dat overheden daar effectief iets tegen kunnen doen.

Bestrijding van zulke wormen die botnets vormen en doen groeien, moet eigenlijk ook kunnen worden aangepakt zonder dat de burger daar toestemming voor geeft, of daar zelf een actieve rol in moet spelen. Te vaak, zo zeggen de cybermilitairen, slaan burgers geen acht op waarschuwingen, willen niets van dreigingen weten of hebben simpelweg niet door dat hun computer is besmet,

NAVO vindt dat de wet moet worden aangepast

Ook zouden (nationale) wetten moeten worden aangepast zodat domeinregistrars, internet service providers en andere dienstverleners met een rol in de cybergemeenschap direct actie kunnen ondernemen als er cyberdreigingen zijn zonder dat daar eerst een rol is weggelegd voor Justitie of overheidsinstellingen. “Dit is eens te meer belangrijk doordat dreigingen zich eerder ontwikkelen in seconden en minuten dan in dagen", schrijft de CCD COE, de Cyberdefensieorganisatie van de NAVO in Tallin.

Terugkijkend op “het succes" van Conficker concludeert de NAVO dat het gevaar van die worm uiteindelijk is ingedamd door de inspanningen van bedrijven als Microsoft, en individuen. Overheidsinstellingen en overheden zelf schoten volgens de NAVO pijnlijk te kort. De cybermilitairen doen dan ook de aanbeveling dat te verbeteren.