De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zegt dat digitale spionage uit onder meer China, Rusland, Iran en Syrië de grootste cyberdreiging zijn die Nederland op dit moment kent. Vooral de defensie-industrie is onderwerp van spionagepogingen, maar ook bedrijven die met de defensie-industrie samenwerkt. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) constateert in dat kader “kwaadaardige phishingactiviteiten richting Nederlandse militaire vertegenwoordigers” in het buitenland.

Voor overheden is de grootste dreiging gericht op de vertrouwelijkheid van informatie en met name spionage is een groot probleem, zegt het Nationaal Cyber Security Center in het rapport Cybersecuritybeeld Nederland-3, het derde rapport in hetzelfde aantal jaren, waarmee het ministerie van Veiligheid en Justitie een beeld tracht te schetsen van de bedreigingen voor de Nederlandse internetinfrastructuur.

PRISM valt net na de verslagperiode

De rapportageperiode loopt van april 2012 tot en met maart 2013, maar “belangrijke ontwikkelingen” tot begin mei zijn ook meegenomen. Het toeval wil dat NSA-klokkenluider Edward Snowden vlak na die periode met zijn onthullingen over het Amerikaanse spionageprogramma PRISM is gekomen. Daaruit wordt duidelijk dat de Verenigde Staten probeert China, Iran en Rusland te evenaren in de spionagewereldtop.

Volgens het NCSC is cyberspionage de grootste bedreiging van dit moment en zijn de ontwikkelingen daarin het afgelopen jaar alleen maar verder gegaan. De MIVD doet onderzoek naar digitale aanvallen op de Nederlandse defensie-industrie. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat defensie-data via een omweg (patentkantoren, advocaten, consultancyfirma’s) bedreigd wordt. Volgens de MIVD zijn de phishingaanvallen op Nederlandse militairen in het buitenland te herleiden tot “een Aziatisch land”.

Chinese aanvaller steelt jarenlang data

Een Chinese aanvaller heeft in Europa toegang verkregen tot bedrijfsnetwerken van waaruit jarenlang informatie over “hoogwaardige technologische toepassingen” is gestolen. De AIVD doet daarnaar onderzoek. De Chinese dreiging wordt omschreven als “permanent groot” en die dreiging neemt toe. Ook uit Rusland komt grote dreiging, omdat van daaruit juist zeer geavanceerde aanvallen komen, in tegenstelling tot de wat meer simpele en directe aanvallen vanuit China.

Iran heeft het vooral gemunt op de eigen (ex-)burgers, ook in Nederland maar niet specifiek juist op ons land. De dreiging vanuit Syrië is erop gericht eigen dissidenten te intimideren en het verstoren van hun communicatie.