Wil van Gemert, directeur cybersecurity bij het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, zei dat tijdens zijn openingsspeech op de jaarlijkse conferentie van het eenjarige Nationaal Cyber Security Center (NCSC). Volgens Van Gemert zijn er in het afgelopen jaar grote slagen gemaakt in de opzet van het nieuwe NCSC, maar wordt het nu tijd voor de volgende stappen.

Zo kan de privaat-publieke samenwerking (tussen overheid en bedrijven) nog beter en wordt het tijd de banden met de hackerscommunity aan te halen. “Het is moeilijk om je weg te vinden in de diverse vormen van samenwerking, bijvoorbeeld met de hackerscommunity. Daarop moeten we de komende maanden de focus leggen."

24 uur per dag monitoren

In de privaat-publieke samenwerking wil Van Gemert het bedrijfsleven stimuleren 24 uur per dag te monitoren wat er gebeurt met hun netwerken en applicaties en die data te delen met het NCSC. Daarmee moet een beter beeld komen van hetgeen er werkelijk en bijna realtime aan de hand is in Nederland en zodoende kan een snellere en betere reactie komen vanuit de overheid. Van Gemert noemt die landelijke monitoring het National Detection Network.

In het afgelopen jaar heeft het NCSC liefst 1516 aanbevelingen gedaan, tegen 1081 in het jaar ervoor (door voorganger Govcert). Daarnaast was er vrijwel elke dag een ernstig incident, 364 tegen 236 het jaar ervoor. “Ik geloof dat we Eerste Kerstdag een rustige dag hadden", knipoogde algemeen directeur Elly van den Heuvel van het NCSC.

NCSC moet duidelijker zijn tegen bedrijven

In de samenwerking met het bedrijfsleven moet het NCSC leren specifieker te zijn in hetgeen de overheid vraagt aan het bedrijfsleven, zegt Van den Heuvel. Naar aanleiding van aanbevelingen van Bits of Freedom, dat afgelopen najaar een beleid schetste dat naar inzicht van de digitale vrijheidsvechters zou moeten worden omarmd door de overheid, gaat het NCSC zijn strategie in het komende jaar concreter maken, voegde Van Gemert verder toe.

Naast meer luisteren naar de hackerscommunity wil het NCSC meer investeren in wetenschappelijk onderzoek, in betere informatieprotocollen en ziet het nog een uitdaging in het aantrekken van goed personeel. Daarin ziet Van den Heuvel een grotere rol weggelegd in het hoger en universitair onderwijs.